16 Mayıs 2011 Pazartesi

ABBASİ SİKKLERİ - Abbasi Halifesi Müstazi bi-emrillah adına Bakır Sikke

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

ABBASİ SİKKLERİ - Abbasi Halifesi Müstazi bi-emrillah adına Bakır Sikke

Artukoğulları, Nureddin  Muhammed (Nura al-Din Muhammed)
H. (A.H.)  570-581/M. 1174-1185 (C.E.)
Abbasi  Halifesi Müstazi bi-emrillah adına Bakır Sikke
Ön Yüzü
Kanatlı bir  melek figürü başı haleli, çevresinde senet ehad ve seb'in ve hamemi'e, yıl  beşyüzyetmişbir
Arka Yüzü
Ortada  Melekü'l Ümera' Muhammedbin Kara Arslan bin/ Davud bin Sökmen/ bin Artuk Nasr-i/  Emirü'l Mü-minin, Emirlerin Hükümdarı
Çevresinde  el-İmam el-Müsta'zi bi-emrillah