14 Haziran 2011 Salı

define işaretleri ve anlamları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

define işaretleri ve anlamları

V işareti

 

 definede V işareti:

1.V beş anlamındadır.V nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır.

2.V işaretinin açık uclarının arası ölçülür.ölçülen her cm 1 adım olarak V nin sivri ucu istikameti araştırılır.

Başka yorum:
İster ter "V" isterse düzü hepsi mezardır mezar hemen altındadır.iki örnek tartışmasız olarak mezarın nasıl bulunacağını. V sembolünün altında her han gibi bir figür varsa zemin altı kaya mezarıdır