17 Haziran 2011 Cuma

sultan süleyman'ın kılıcı

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

                                                                Kanuni Sultan Süleyman'ın Kılıcı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kılıcı
Yatağanlar 18. ve 19.yy.da kesici silahların her yönden zirveyi yaşadığı dönemde Türkler tarafından yapılmış ve kullanılmış buradan Balkanlara ve Avrupa’ya yayılmıştır