14 Haziran 2011 Salı

Definecilikte sarnic

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Definecilikte sarnickuyu,sarnıç,işareti
Kuyu-Sarnıç:
Geçmiş uygarlıklarda kuyuların duvarlarından bir giriş yaparak alelacele olarak define saklanmıştır.bu nedenden dolayı rast gelinen kuyuların duvarlarını kontrol etmekte fayda olabilir.

Tarlada çift sürerken çıkmış
Yorum:Kesinlikle güneydoğu anadoluda sarnıç diye adlandırılan kuyu benzeri bir yapıdır.ağzı dar içe doğru genişler şeklindedir.tahmini derinlik 3-4 metre arasındadır.zaman zamanda 5 metre olduğu görülmüştür.şanlı urfa bölgesinde her köyde çokça görülebilir.su amaçlı kullanıldığı biliniyor.

Urartu dönemindede mezar olarak kullanılmıştır.tam ortasında yuvarlak bir kapakla ikinci bir sarnıç tespit edilmiştir.ayrıca iç duvarlarında pencere şeklinde kare oyuklarda gözlenmiştir.