14 Haziran 2011 Salı

yeraltı radarı

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

yeraltı radarı

Boyundan asmalı cihazların içinde, kullanım rahatlığı üst düzeyde olan bir cihazdır. Diğer bütün cihazlarımız gibi, ayrımda derinlik kaybına uğramaz. İstendiğinde kıymetsiz metalleri görmez. Her ayardaki altını diğer metallerden ayırır. Bu cihazımız da işlemci kontrollüdür.
TEKNİK ÖZELLİKLERSARAKUZA YERALTI RADAR

 6 metre derinliğe sahiptir.
Cihaz tüm işlevlerini mikroişlemci ile düzenleyip kontrol eder.
Metalin cinsi, büyüklüğü, sinyalin şiddeti gibi bilgiler mikroişlemcide değerlendirildikten sonra ledlere gönderilir.
Kıymetsiz metalleri görmeden direk altını bulabilir.
Özel olarak geliştirilmiş toprak ayarı sistemi ile her türlü toprak yapısına mükemmel uyum sağlar.
İstenilen derinlikte arama yapabilmenin yanı sıra bulunan metalin derinliğini anlayabilme seçeneği sunar.
Kıymetli metal bölümlerinde direk arama yaparak demir,döküm, çivi gibi istenmeyen metalleri görmeden arama yapabilir.
Bulunan metalin yapısı hakkında kesin sonuçlar verebilir. Ayırım yaparken derinlik kaybına uğramaz.
Mermer, taş, beton, horasan gibi kalın ve bol mineralli oluşumlardan etkilenmeden sinyali geçirebilir.
Mağara, mahzen, tünel, mezar, ve bunlara benzer sıkışmış boşlukları tespit edebilir.
Alınan sinyalin doğruluğunu test etme imkanı sunarak sizi kesin sonuca ulaştırır.
Altın ayırma seçeneği ile bulunan kıymetli metalin altın olup olmadığını anlayabiliriz.
Zor doğa koşullarında sizi pil değiştirme derdinden kurtaran uzun ömürlü batarya sistemi ile donatılmıştır.
Şarj edilebilir akülü batarya sistemi ile kolayca şarj edilir. Bu sayede pil bulma, pil değiştirme problemleri yaşanmaz.
Arama başlığının iç yapısı 2 adet D şeklindeki bobinden oluşmaktadır.
12,5 kHZ lik frekans sistemiyle çalışmaktadır.

CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

Zor arazi şartlarında kullanım rahatlığınız için herşey düşünüldü. Rahat kullanımlı taşıma çantası, akünüzü şarj edebilmeniz için şarj cihazı, zor durumlara karşın yedek akü ve cihazın sesinin sizin dışınızda hiç kimsenin duymaması için kulaklığıyla SARAKUZA YERALTI RADARI™ nı sizin hizmetinize sunuyoruz.

 
 
RAMAC/GPR – Yerin uçlaşırlık (dielektrik) katsayısı değişimine bakan, elektromanyetik dalga yansıtarak yeraltını görüntüleyen aygıttır. Baktığı derinlik kullanılan duyarga frekansı (50, 100, 200, 400 Mhz) ve yer özdirencine göre değişir. İz başına ölçü sayısı 128 ile 2048 arasında, yığma 1 ile 32768, örnekleme frekansı 300-600 Mhz değişir. Saniyede 50 iz görüntüler ve saatte 3 km ile 50 km tarama hızı içerir. Duyarga boyları 400 ile 100 Mhz arası 0.8 cm iken, 50 Mhz için 3 metredir. Duyargalar izler boyunca yürütülerek; uzaklık ve bir yerde tutarak zaman değişimli ölçü alabilir (Görüntü 14).
Uygulama Alanları: Yeraltı görüntülü kesitini çıkarmak, maden, kömür, kum, kil, yeraltısuyu, arkeolojik kalıntı, gömü, metal, boru, yeraltı boşluğu, kablo, kanal, tünel aramaları, eski çöplükler, yeraltı mühendisliğinde; metro kazıları, yerkayma düzlemi, çökelme biçimi, sığ yeraltı süreksizlikleri, su kaçakları, jeoteknik, jeofizik çevre ve mühendislik jeolojisi uygulamalarında kullanılır. Yeraltı kesitlerini taşınabilir bilgisayar ekranından anında görüntü ya da kağıda çıkış olarak renkli ve renksiz olarak alınabilir.