24 Mayıs 2011 Salı

Batı Xia kralı mezarları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learnBatı Xia kralı mezarları
Çin’in kuzeybatısındaki Ninxia Hui Özerk Bölgesi’nde bulunan Batı Xia kralı mezarlarının arkeolojik çalışmaları, Çin’in 20. yüzyıldaki 100 büyük arkeolojik keşfinden biri olarak görülürken Çin’deki etnik grupların arkeolojik tarihinde de önemli rol oynadı.