30 Mayıs 2011 Pazartesi

define altın öküz başı

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
define altın öküz baş
ıöküz kafası olup olmadıgına iyi dikkat et, şayet öküz kafası ise hitit dönemine ait olma ihtimali yüksek, farklı bir yapı ise mesela içine girdiginde mezardan ziyada mahsen gibi bi yer varsa dışarı cık ve etrafa bak etraf hayli düz ve boş arazi yüzeyi verir, yüzeyde sıralı dizilmiş taşlar varsa orası meydandır. Meydanlar boğa arenası ve güç gösterisi için yapılmış yapıtlardır boğa ile yapılan mücadeler sonunda boğa öldürülür ve kutsanır.Farklı taraflarını insan giysilerinde kullanırlar.o bölgenin batısı önemlidir orada krallar yer alır kaya mezarlarında genelde figür olarak kaplana benzer bir hayvanla boğuşan çıplak bir insan figürü olur,geç roma dönemine aittir. bölge araştırmasına kolay ulaşabilirsin o bölge sit içinde yer alır.