29 Mayıs 2011 Pazar

Türkiye’ de En Çok Vergi Veren İller

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Türkiye’ de En Çok Vergi Veren İller
 
İstanbul, Türkiye çapında toplanan verginin yüzde 43′ünü tek başına karşılıyor

Türkiye’de her 100 liralık verginin 80 lirası İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de toplanıyor.

2008′de Türkiye genelinde toplanan 168 milyar 87 milyon 237 bin liralık verginin 72 milyar 393 milyon 238 bin liralık bölümünü İstanbul’lu ödedi. Bu ilde 79 milyar 62 milyon 23 bin lira vergi tahakkuk etti, bunun da yüzde 91,57′lik bölümü yıl içinde yatırıldı.

İstanbul, bu rakamlarla Türkiye çapında toplanan verginin de yüzde 43′ünü tek başına karşıladı.

Vergi gelirlerinde, İstanbul’u 26 milyar 131 milyon 140 bin liralık tahakkuk ve 25 milyar 20 milyon 902 bin liralık tahsilatla Kocaeli takip etti. Tüpraş ve Petkim gibi büyük sanayi tesislerinin bulunduğu, akaryakıt vergilerinin de kaynaktan ödendiği Kocaeli’de, bu özel durumun da etkisiyle vergi tahsilat oranı yüzde 95,75′u buldu. Türkiye’ye en fazla vergi veren üçüncü il de Ankara olarak belirlendi. Başkentte 22 milyar 335 milyon 55 bin liralık tahakkuka karşılık, 18 milyar 488 milyon 994 bin lira vergi toplandı. Ankara’daki tahsilat oranı ise yüzde 82,78 şeklinde hesaplandı.

Vergi gelirlerinde 4. büyük il olan İzmir, yüzde 91,44′lük tahsilat oranı ile de Kocaeli ve İstanbul’un hemen arkasında yer aldı. Bu ilimizde 19 milyar 382 milyon 403 bin lira vergi tahakkuk etti, bunun 17 milyar 723 milyon 592 bin liralık bölümü yıl içinde yatırıldı.

İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’den Hazinenin kasasına giren toplam vergi miktarı da, 133 milyar 626 milyon 726 bin lira oldu. Bu rakam da, Türkiye çapında toplanan vergilerin yüzde 79,5′unu oluşturdu.