30 Mayıs 2011 Pazartesi

yeraltı görüntüleme cihazları mantığı

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Eşkiya İşaret Mantığı

Eşkiya İşaret Mantığı

Eşkiya işaretleri daha düzenli ve sistemlidir bu işaretleri 4 kısımda değerlendirmek gerekir.

1: yön ve mesafe veren işaretler
2: nokta veren işaretler
3: tuzaktan bahseden işaretler
4: bölgeyi anlatan işaretler

not: Harita olayında şekilsel ve çizgisel olarak sembollerden yararlanılır

volçan'ın işaret yapan 6 adamı var, birtanesi bayan ve hepsinin dilleri kesik..