3 Haziran 2011 Cuma

bizans sikkelerinde islami kontrmarklar

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

bizans sikkelerinde islami kontrmarklar

Kontrmark
Kontrmark; sikkeye daha sonradan vurulan ufak bir damgadır. Bu terim nümismatik dilinde “ikinci damga” anlamında kullanılır.Yeni basılmış olan sikkenin kendisi ilk damgayı taşıdığından, daha sonra üzerine vurulan damga, ikinci damga yani kontrmark olacaktır.

Bir sikke kontramak vurulmasındaki en önemli dört neden şunlarıdır:

1)Eskiyen ya da tedavülden kalkan bir sikkeyi yeniden geçerli kılmak.

2)Sikkenin ait olduğu ya da basıldığı yerin dışında geçerli kılmak

3)Değerinde bir değişiklik yapılmak istendiğinde, bu değişikliği belirtmek.

4)Değerli metalden basılmış sikkenin kalitesini kontrol edilmiş olduğunu göstermek.

M.Ö.4 yy’ın ilk yarısında Lykia, Pamphylia ve kilikia bölgelerindeki kentlerin sikkelerinde görülen damgalar ise elektron sikkeler üzerinde görülenden daha farklı ve daha büyükçedir. Bu yüzden bunları ,punchmark’tan ziyade, kontrmak olarak tanımlayabiliriz..

Sikke basıldıktan sonra, herhangi bir zamanda, sikke metalin üzerine kazınarak veya çizilerek yazılan yazıya ise graffito denir. Sikkenin üzerinde bir tanrı adı yazılı ise sikkenin bir tapınağa armağan edildiğini; bir kişi adı yazılı ise sikkenin o kişiye ait olduğunu belirtmek için yazılmış olduğunu söyleyebiliriz..
________________
.