3 Haziran 2011 Cuma

emevi sıkkelerı bronz

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

İonia Sikkeleri

İonia bölgesinde sikke basımı İ.Ö. 700 yıllarında basılmıştır. İlk sikkeleri elektron sikkeleridir. Elektron sikke basan İonia kentleri ; Ephesos,Miletos, Phokaia, Erythrai, Klazomenai, Khios ve Samos kentleridir.

Ephesos : Bu kentte basılan sikkeler 6 seri şeklinde basılmıştır.
1. Seri; Aslan pençesi (Elektrondan basılmıştır.)
2. seri; Arı (Elektron ve gümüşten basılmıştır.)
3. Seri; Küçük arılar (Elektron ve gümüşten basılmıştır.)
4. Seri; Arı ve Kartal başı. ( Gümüşten basılmıştır)
5. Seri: Olgun arı, Bordür çerçevesiz ve arının arka ayakları çatallı (Gümüşten basılmıştır)
6. Seri: Spiral motifli arı, Arının sağ ve sol kafa boşluğunda sprial motif bulunur. ( Gümüşten basılmıştır)

Ephesos kentinden İ.Ö. 500 yıllarında basılan gümüş sikkelerinde ön yüzlerinde arı ve arka yüzlerin yine kare çukur yer almaktadır.İ.Ö. 400 yıllarında basılan sikkelerde ön yüzleri arı ve arka yüzlerinde geyik, palmiye ağacı yer almaktadır.

Milatus : İ.Ö. 700 yıllarında sikke basımına başlamıştır. İlk elektron sikkelerinde ön yüzlerinde üç çukur, çukurların üstünde keçi başı, ortada fok altta yıldız ve benzeri rozet şeklinde yer almaktadır.
İ.Ö. 600 yıllarında basılan gümüş sikkelerde ön yüzünde başını geriye çevirmiş aslan,arka yüzünde kare çukur bulunmaktadır. İ.Ö. 400 yıllarında basılan gümüş ve bronz sikkelerden hem ön yüz hem de arka yüz betimlenmiştir.

Phokaia; Bu kent İ.Ö 600 yüz yıl başlarında sikke basımına geçmiştir. İlk sikkede ön yüzünde fok ve theta harfi , arka yüzünde iki çukur bulunmaktadır. İ.Ö. 600 yüz yılın yarısında elektron sikkeler basılmaya başlamıştır.ön yüzlerinde fokun yarısı yada tanrı başları, arka yüzünde çukur yer almaktadır. Gümüş sikkeleri üzerinde ön yüzlerinde fok, fok başı, grifon başı, arka yüzlerinde dörde bölünmüş çukur yer alır. İ.Ö. 600 yüz yılın sonlarında basılan sikkelerde kartal başı, koç başı, aslan başı, grifon başı, gibi hayvan tipleri ile tanrı ve tanrıça başları görülmektedir.

Erythrai: Bu kentte İ:Ö. 600 yüz yılın başında sikke basımına geçmiştir. İlk sikkelerinin ön yüzlerinde yıldız, çiçek arka yüzü çukur şeklinde yer almıştır. İlk Sikke elektrondan yapılmıştır.İ.Ö. 500 yüz yılda basılan sikkeleri üzerinde çıplak adam, atın üzerinde çıplak adam, atın yanında dizginleri tutan adam, arka yüzünde dörde bölünmüş çukur, bazende çiçek motifi yer almaktadır. bulunmaktadır. İ.Ö. 400 yüz yılında basılan bronz sikkelerde aslan postu, Herakles başı, arka yüzünde çukur içinde boğa, EYP harfleri yer alır. Yuvarlak daire içinde boğa resmi, arka yüzünde Heraklesin sopası ve kılıfı yer almaktdırr.

Klazomena; Bu kent İ.Ö. 600 yüz yılda ilk elektron sikke basmıştır, bu sikkenin ön yüzünde kanatlı yaban domuzu,arka yüzünde dört parçalı kare şeklinde çukur yer alır. İ.Ö.500 yüzyılda basılan gümüş sikkelerin ön yüzünde kanatlı yaban domuzu yer almaktadır. İ.Ö. 400 yüz yılında basılan gümüş sikkelerinin arka yüzünde KAA veya KAAIO şeklinde kentin kısaltılmış ismi yer almaktadır. Sikkelerin ön yüzünde Apollon,başı arka yüzünde ise kuğu kuşu yer almaktadır. Bronz siklerinde ise ön yüzünde Atehna başı,arka yüzünde koç yada koç başı yer alır. Bazı sikke tiplerin, ön yüzlerinde ayakta duran insan figürü arka yüzünde ise üç çukur yer almaktadır.

Teos: Bu kentte İ.Ö. 600 yüzyılda gümüş sikke basmıştır. Sikkenin ön yüzünde oturan bir grifon, arka yüzünde kare çukur yer alır. Daha sonra basılan siklerin üzerinde THION yazısı yer almaktadır.

Kolophon : Bu kentte İ.Ö. 500 yılda ilk sikke basımına geçmiştir. Ön yüzünde Apollon başı arka yüzünde kare çukur bulunmaktadır. Daha sonra siklerin ön yüzlerinde Apollonun başı etrafında yazı yer almaya başlar. İ.Ö. 400 yüzyılda basılan sikkelerde ön yüzlerinde Apollon başı, arka yüzlerinde lir ve üç ayaklı kazan yer alır.

Magnesia : Bu kentte basılan gümüş sikkeleri üzerinde ayakta Apollon ve arka yüzünde kartal ve kentin ismini işaret eden M-A harfleri yer alır.

Samos: İ.Ö. 400 yüzyılda basılan sikkelerde ön yüzlerinde iki yılanla boğuşan çocuk Herakles, arka yüzünde aslan başı postu yer almaktadır. Bazı tiplerde ön yüzde aslan başı postu, arka yüzünde öküz portesi yer alır. ,

1 - Chios
2 - Ephesos
3 - Erythrai
4 - Herakleia &Latmon
5 - Klazomenai
6 - Kolophon
7- Lebedos
8 - Leukai
9 - Magnesia & Maeander
10 - Metropolis
11 - Miletos
12 - Myus
13 - Naulochos
14 - Oinoe - Ikaria
15 - Phokaia
16 - Phygela
17 - Priene
18 - Samos
19 - Smyrna
20 - Teos