7 Haziran 2011 Salı

nilüfer çayı tarihi

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

nilüfer çayı tarihi


Nilüfer Çayı Marmara Bölgesi’nin önemli akarsularından biridir. Toplam uzunluğu 172 km’dir. Nilüfer Çayı Bursa ve Karacabey Ovaları’nı sular.
Nilüfer Çayı, Uludağ‘ın güney yamaçlarındaki 850 metre rakımlı iki mağaradan çıkar. Kaynak bölümündeki adı, Aras Suyu‘dur. Aras Suyu yatağında ilerlerken çeşitli akarsularla birleşir veNilüfer Çayı olarak adlandırılır.

Çay, Nilüfer adını Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hanım‘dan almıştır. Nilüfer Çayı üzerine Bursa Ovası’nda bir köprü yaptıran Nilüfer Hanım’ın adı çaya verilerek anısı yaşatılmıştır. Nilüfer Çayı ayrıca Nilüfer İlçesi’ne de adını vermiştir.
Nilüfer Çayı’nın önüne Doğancı Köyü yakınlarında yapılanDoğancı Barajı ile Bursa’nın içme suyu gereksinimi karşılanır.
Yatağında ilerleyen Nilüfer Çayı Bursa Ovası’nı suladıktan sonraUlubat Gölayağına dökülür. Bursa Ovası’ndaki sularla beslenen Nilüfer Çayı Çakırköy Ovası’nda Ayvalı Dere’yi alarak debisini yükseltir. Daha sonra Susurluk Çayı ile birleşen Nilüfer Çayı Karacabey Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne dökülür.
Nilüfer Çayı’na karışan başlıca akarsular, Gökdere, Kırkpınar, Balıklı ve Ayvalı Dere’dir. Nilüfer Çayı günümüzde kirlilik sorunu ile karşı karşıyadır.
Nilüfer Çayı’nın üzerinde tarihi Nilüfer Köprüsü ve Acemler Köprüsü bulunur.
Nilüfer Çayı’nın tarihteki adı Odris’tir.
Doğancı Barajı