1 Mayıs 2011 Pazar

Ayak izidur yada yürü anlamındadır---Foot izidur means or walk

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
                    Ayak izidur yada yürü anlamındadır-Foot izidur means or walk


Ayak izidur yada yürü anlamındadır. Durupbulunduğun yöne bakma anlamına da gelebilir.
Ayağa parmak uçları yön verir.
Sabit bir kayada ise, ayağını bu simgenin içine koymalısın sağ ayak ise sağ tarafa bak, sol ayak ise soluna bak. Küçük çukur yada yığma bulmaya çalış.
İki ayak ise ayağında bu işaretin içine koy idir. Görüş istikametinizde değişik ne varsa onları tesbit edin.