18 Mayıs 2011 Çarşamba

Balıkçı Kapaklı Kayası

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
        Trakya’da çok sayıda görülen tümülüslerin erken safhası olarak   kabul edilen dolmenler, genel olarak Kırklareli’nin kuzey – kuzeybatı   dağ yamaçlarında ve bu yamaçlara yakın ova eteklerinde sıralanmıştır.   Bölgede kapaklı veya kapaklı kaya olarak da anılan dolmenler, yekpare,   yassı iri taşlardan, basit oda şeklinde yapılmış anıt mezarlardır.

         Trakya dolmenleri genelde ortak özelliklere sahiptirler. Dolmenler   esas mezar ve giriş odaları ile bunları çevreleyen küçük bir tepeden   oluşmuştur. Mezar odaları ile ön odaların yapımında boyutları 2-3 m.ye   kadar olan iri taş bloklar kullanılmıştır. Esas mezar odasının dört yanı   iri blokların dik olarak yerleştirilip, üzerinin de yine iri bir blok   taş ile örtülmesi ile biçimlendirilmiştir. Yan taşlar, arkada küçük bir   antre oluşturacak şekilde çıkıntı yapar. Odanın ön kısmındaki kenar   taşına “Ruh deliği” olarak adlandırılan küçük bir delik açılmıştır.   Genellikle iki tane olan giriş odaları da aynı yöntemle   şekillendirilmiştir. Bazen bir ruh deliği ikinci odanın girişinde de   bulunmaktadır. En öndeki giriş odası daha çok önü açık bir koridor   niteliğindedir. Mezarı genellikle küçük ve alçak bir tepe çevreler.   Doplmenlerden bazıları ikili, bazıları da dörtlü gruplar halindedir.

       Ahlatlı Köyü sınırları dahilinde az tahrip olmuş 2,çok tahrip olmuş 4   olmak üzere yaklaşık 6 adet dolmen vardır.Bildiklerim sırasıyla;Balıkçı   kapaklı kayası,Haldun dede kapaklı kayası (Rahmetli Kemal USLU'nun   kışlasının yanındaki),Rahmetli Mehmet USLU'nun kışlasının   yanındaki,H.Hüsnü BARBİN'nin kışlasının bulunduğu yerdeki,Kısanın   gerenleri merasına giderken olan kapaklı kaya ve Ahlatlı Kapağı adı   verilen kapaklı bayırında bulunan kapaklı kaya'dır.