3 Mayıs 2011 Salı

Balta İşaretleri ---Axe Marks

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Axe Marks

Balta İşaretleri

 


Balta: Eşkiya ve ermenilerinde kullandığı az rastlanır işaretlerdendir. Balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz.

Tamalayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır.

Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabıda kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek, sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir.

Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine yunan mitolojisine göre (Centaur'ları) bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir.

Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır.

Diğer yorum:
Bir mezarı gösteren ana kayaya işlenmiş bir figürleri görüyoruz. yıldızlar birer rütbe yada eyalet unvanı olması gerekir.
Yunan Mitolojisinde tanrı Hephaistos'un Sembolüdür.
Romadan hakimiyetin simgesidir.
Bir savaş silahı olduğu için tarihin her döneminde kullanılmış, bir çok bina yapılarından süsleme olarak rastlanılmaktadır.
Balta çift ağızlı baltayı roma Troas ( Tenedos) 14-16 gram ağırlığında gümüş sikkelerin üzerinden görüyoruz.
Ana kaya üzerinden balta ve yanında diğer figürler varsa buda mezarın olduğunu gösterir. Çevresinde önemli araştırma yapmak lazım yönetim otoriteye ait mezardır. Mozaik desenleri içinden görebiliriz mozaik bir iki metre kare ise mezar mozağidir.