4 Mayıs 2011 Çarşamba

berhetin ne demek

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

EŞEK BÜYÜSÜ

EŞŞEK BÜYÜSÜ


Eşşeğin kulağına falandan doğma falan senın gibi olsun ben ne dersem onu yapsın diye fısıldanırf ardından kulağının içinden bır tuy alınır bu tuye bu ısımler okunur berheti tetlihaku canatura ve devamı 7 defa oknur ardından bır parça kahve yada su içinde o kişiye yedirilir bıde kuyruğunun kılından uzaktakını getirmek için yüksek tesirli getirme büyüsü yapılır