1 Mayıs 2011 Pazar

'Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi' yönetmeliği

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Resmi Gazete'de 15 Mart 1984'te yayınlanan 'Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi' hakkındaki yönetmeliğe göre, koleksiyoner belgesi almak için öncelikle en yakın bir müzeye başvurulması gerekiyor. Müzeye, şu belgelerle başvuru yapılıyor.
 Nüfus cüzdanı örneği'
İkametgah belgesi
 Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak sabıka kaydı,
 Üç adet vesikalık fotoğraf
Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,
Eserlerin adını ve cinsini belirtir liste.
Koleksiyonerliğin onaylanması sonrasında, koleksiyona dahil olan tarihi eserlerin her birinin, ikişer adet fotoğrafı çekilir. Bu fotoğraflar, müze müdürlüğü tarafından iki nüsha olarak hazırlanan 'envanter defterine' uzmanlar tarafından kaydedilir. Defterlerin biri müzede diğeri ise koleksiyon sahibinde muhafaza edilir. Koleksiyona sonradan ilave edilen her eser, en geç bir ay içinde envanter defterine işlenmek zorundadır.
 İzinsiz yerinden bile oynatamazsınız
 Tarihi eser meraklıları dikkat! Koleksiyoner belgeniz olsa bile, bunların taşınması izne bağlı. Eserlerin kayıtlı olduğu müzeden izin almadıysanız, suçlusunuz
 Koleksiyonerler artmalı
Yahşi Baraz, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi için koleksiyonculuğun özendirilmesi gerektiğini ifade etti. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın uzun süreden bu yana koleksiyoner belgesi vermediğini söyleyen Baraz, şöyle konuştu:
 'Şu anda Türkiye'de 800 civarında belgeli koleksiyoncu var. Bu da çok düşük bir sayı. Koleksiyonculuğu özendiren bir yasa çıkmalı, sayı artmalı. Koleksiyonerlerin çoğalmasıyla, kaçak kazılardan çıkan tarihi eserler, Türkiye'de kalacaktır. Kaçak kazılarla Anadolu'da 50 milyona satılan bir Hitit vazosu New York'ta 250 bin dolara satılır. Türkiye'de koleksiyoncular çoğalır, pazar yaratılırsa kaçakçılık azalır. Zenginlerin tarihi eser koleksiyon merakları vardır. Bu tür eserleri satın almak isteyen yüzbinlerce insan var. Para kazanmak isteyenler ise bu kaçakçılık halkasında mutlaka yerlerini buluyorlar.' Koleksiyonerlerin elindeki tarihi eser parçalansa bile çöpe atamayacağını belirten Yahşi Baraz, 'O parçaları saklamak zorunda. Parçalar ancak bilirkişi önünde imha edilir' dedi.