7 Mayıs 2011 Cumartesi

KÜP MEZARLAR CUBE TOMBS

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

KÜP MEZARLAR

KÜP MEZAR ÇEŞİTLERİ


(MÖ 2700/2600 – 1900/1800)  Genellikle doğuya dönük yatırılan küplerin içine, ölen kişiler hoker tarzında  bacaklar karına çekik ve bir yana doğru yatırılmışlardır. Küpün ağzı kapaktaşı  ya da küçük derin bir çömlekle kapatılarak etrafı moloz taşlarla  desteklenmiştir. Ölünün yanına mezar hediyesi olarak; kadın ise bronz yüzük,  küpe,bilezik,ağırşak, gaga ağızlı testi vb. kap kacak, erkek ise taş balta,  obsidyen (Doğal Cam) kesici, bronz spatula vb metal objelerle gaga ağızlı  testiler konulmaktadır. Söz konusu bu mezarlık alanı Erken Tunç Çağ kültürüne  ışık tutmaktadır