9 Mayıs 2011 Pazartesi

NERELERDE DEFİNE ARANIR?

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

NERELERDE DEFİNE ARANIR?


1- Tarihi ve eski yapıtların kalıntıları olan yerler,

2- Akarsu ve çevresinde

3- Kale , Antik Mezar ve çevreleri

4- Kayalıklar

5- Eski değirmenler

6- Kiliseler ve dini yapılar ve kalıntıları

7- İsli Mağaralar

8- Harabe ve ören yerleri

9- Yığma toprak tepeler ( Höyük, Tümülüs gibi yerler )

10- Halkın define olduğunu söylediği alanlar

Ayrıca tarihi şehirlerin yerleşim yerleri ve çevrelerinde de aranabilir

Ama arama ve kazı için izin belgesi almadan işlem yapmamanızı öneririz.