18 Mayıs 2011 Çarşamba

Oltu taşı

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

                                                Oltu taşı
Oltu taşı sadece Erzurum’un Oltu ilçesi ve civarında çıkarılan kıymetli bir taştır. 3213 Sayılı maden kanununda kıymetli taşlar arasında olduğunun tescili olduğu vardır. Oluşum olarak ağaçların reçinesiyle kil ve linyitin karışımından teşekkül ettiği söylenir