18 Mayıs 2011 Çarşamba

Oyun Kağıtlarının Papazları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Oyun Kağıtlarının Papazları

Bir deste oyun kağıdındaki dört papaz (kral), şu dört tarihsel kişiyi
simgelemektedir:
 

Maça papazı: Kral Davud,
Sinek papazı: Büyük İskender,
Kupa papazı: Şarlman,
Karo papazı: Jül Sezar