1 Mayıs 2011 Pazar

ÖZEL İŞERETLER VE ANLAMI--SPECIAL SIGNS AND MEANING

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn


ermeni gömüsü
Binek taşına otur. Karşıda görünen kayalarda bir işaret daha bulmaya çalışmalısınız.ÖĞÜTME TAŞI:
öğütme taşı
Genellikle 2 - 3 m. Kadar derinlikte, taşın altındadır.


ÇIKILAN MERDİVEN:
merdiven gömü
Define merdivene tırmanarak bulunur anlamındadır. Basamakların küçüğünün olduğu yönü iyi araştırmak gereklidir.


DAMA TAŞLARI:
çizelge işaretleri
Dama taşları olarak bilinen sembol . Matematikselhesap gerekir. Fakat net olarak çözüm getirilmiş bir sistem değildir.


İÇ İÇE DAİRELER:
daireler işaretleri
Tehlikeli tuzakları anlatır. Kazı esnasında temkinli olunmalıdır.


ÜÇGEN:

üçgen define
Üçgenin dar açısının baktığı istikamette taştan yığma bulun. Matematiksel ifadelere de rastlayabilirsiniz.


PAPATYA İŞARETİ:
papatya işareti
Soylu bir bayan mezarıdır. Sert imgeler erkek, çiçekli ve süslü simgelerse bayan mezarını ifade eder. Etrafta yığıntı aramalıyız.ÇARIK İŞARETİ:
çarık işareti
Ayakkabının burnunun baktığı yönde 10 metrekarelik bir alanda inceleme yapmalıyız.


GÜVERCİN RESMİ:
güvercin işaretleri
Uçan güvercinin baktığı yönde haç aramalıyız bulursak mağara aramalıyız. Definenin güvercin heykeli vs. içerisinde olma ihtimali yoktur