20 Mayıs 2011 Cuma

ŞAKÜL ve ÇATAL AĞAÇ DALLARI İLE DEFİNE ARAMA

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

ŞAKÜL ve ÇATAL AĞAÇ DALLARI İLE DEFİNE ARAMATalking about Mind over Matter... No wonder Einstein using dowsing could grasp more unknown knowledge then average scientist. Is dowsing some kind of bridge between human world and the world we don't know about. The realm of different dimensions that surrounds us and yet we are blind to see it. Some of us perhaps don't need dowsing instruments to feel some energy that today's science has no knowledge or instruments to detect it and measure it.

Aklın hakkında bitmiş konuşmak, önem taşır... Sulamayı kullanıyor olan hiçbir harika Einstein, daha bilinmeyen bilgiyi sonra ortalama bilim adamına kavrayamazdı. Bizim, etrafta bilmediğimiz insan dünyası ve dünyanın arasında köprünün bazı türünü sulamak mıdır. Bizi kuşatan farklı boyutların krallığı, lakin biz, onu görmek için körüz. Bazılarımız muhtemelen, bugünün biliminin, onu bulması için hiçbir bilgi veya aletleri olmadığı bazı enerjiyi hissetmek için aletleri sulamaya ihtiyaç duymayız, ve onu ölçmek.


Perhaps human body is the final and ultimate instrument in the sea of invisible energies surrounding us every day. The human genome science and human genes study may bring us some answers but for now some of us... dowsing may have the basic answers.


Muhtemelen insan vücudu, her gün bizi kuşatıyor olan görünmez enerjilerin denizinde final ve son alettir. İnsan genome bilimi ve insan gen çalışması, şimdinin dışında bazılarımız bize bazı cevapları getirebilir... Sulamak, temel cevaplara sahip olabilir.Today's dowsing can be used to answer questions. The dowser "connects" his mental power with the molecular frequency. He taps into the ocean of information for specific answers. According to Mr. Matacia it does not end with getting answers for someone's questions. Control over matter can get real. Observers of Mr. Matacia noticed that when he was dowsing in the field they could see rays of light glowing from some places close to his body. There were cases of lost time for Mr. Matacia and his associates when being in the field. Could we be closer to finding some discoveries that human mind can in deed be so powerful that it can band time or manipulate matter? Can we all have the power of communicating using our human radios with it's unique frequencies of energy? The energy that is not yet known to science may be the vehicle on which today's dowsers ride to get their answers.

Bugündür, sulamak, olabilir, soruları cevaplardı. "Bağla" çubukla kaynak arayan, moleküler sıklıkla onun zihinsel gücüdür. O, özel cevaplar için bilginin okyanusuna açar. Onun, birisinin soruları için cevapları almakla bitirmediği Bay Matacia'ya göre. Meselenin, gerçek olabildiğini üzerinde kontrol et. Bay Matacia'nın gözlemcileri, onun, onların, bazı yerlerden hafif ışıldamanın ışınlarını onun vücuduna yakın görebildiği alanda suluyor olduğu zaman onu fark etti. Alanda olmanın olduğu zaman Bay Matacia ve onun ortakları için kayıp zamanın olayları vardı. Biz, insan aklının içeride iş, öyle güçlü olabildiği bazı keşifleri bulmaya daha yakın olabilir miydik ki o, zamanı bantlayabilir, veya meseleyi idare edebilir? Hepimiz, enerjinin benzersiz sıklıkları olduğu bizim insan radyolarımızı kullanmayı iletmenin gücüne sahip olabilir miyiz? Henüz bilime bilinmiş olmayan enerji, kendisinde bugünün çubukla kaynak arayanlarının, onların cevaplarını almayı sürdüğü vasıta olabilir.


Perhaps Mr. Matacia is closer to the answers of today's unexplainable scientific questions. Working on the rim of molecular frequencies and constant training for finding the unknown, today's dowsers like Mr. Matacia poses unique ability. Constant training gives them not only answers but makes them scientists in their own, unique way.

Two hundred years ago people had no idea what radio or TV was. In today's' world they would feel overwhelm and bit scary. Two hundred years from now, we may be using technology that is using energy or "molecular frequencies system" as mentioned by Mr. Matacia. In two hundred years, today's dowsing stick can be the foundation of new technology and science. Until that time we will live with masters of dowsing like Mr. Matacia and their science of connecting us with the unknown. The greatest things in life are a mystery - said Albert Einstein.
Muhtemelen Bay Matacia, bugünün açıklanamaz bilimsel sorularının cevaplarına daha yakındır. Bilinmeyeni bulmak için moleküler sıklıklar ve sabit eğitimin çerçevesinde çalışmak, Bay Matacia gibi bugünün çubukla kaynak arayanları, benzersiz yeteneğe poz verir. Sabit eğitim, onların sadece, cevaplamadığına verir, ama onları onların kendilerininkinde bilim adamlarına yapar, benzersiz yol.
If you have an interest to learn to dowse, and explore a new reality, you're at the right place. Because of the projects we're involved in, dowsing is a necessity. It will allow moving beyond the "glass ceiling" established by the traditional sciences which are controlled by the academic and traditional medical establishments. It opens the door to "truths" which are available to you, beyond what is programmed for you to know. It is a necessary talent required for individual advancement.

 
Eğer senin, sulamayı öğrenmesi için bir ilgin varsa, ve yeni bir gerçekliği keşfedersen, sen, doğru yerdesin. Biz projelerden dolayı, içeride karıştırılırız, sulamak, bir zorunluluğuz. O, akademik personel ve göreneksel tıbbi kurumlar tarafından kontrol edilen göreneksel bilimler ile kurulan "Cam tavanı" öteye hareket etmeye izin verecek. O, sana müsait olan "Gerçekler"'e kapıyı açar, senin için bilmek için neyin ötesinde programlanır. Bireysel ilerleme için gerektirilen zorunlu bir yetenektir.

Crotch Stick
I highly recommend, for the new dowser, to start with the crotch stick. This is the one that will create the reality for dowsing. When the power of the "Dowsing Force" is felt with the power of the crotch, there will be no doubt of something going on beyond your own imagination. This is required, because, without it you will always hold on to doubt, with the more subtle energy dowsing. This one, when working, will make you a believer.


 
Kasık, benim yüksek ölçüde, tavsiye ettiğimi yapıştırır, yeni çubukla kaynak arayan için, kasık değneğiyle başlamak. Bu, sulamak için gerçekliği yaratacak olan biridir. "Kuvveti sulamak"ın gücünün, kasığın gücüyle hissedildiği zaman, orada, şüphesiz ölüm sonrası yaşama senin kendi hayal gücünü ilerliyor olan bir şeyden olacak. Bu, gerektirilir, çünkü, sen o olmadan her zaman, şüphe etmek bekleyeceksin, daha ince enerji çubukla kaynak aramasıyla. Bu biri, ne zaman çalışmak, seni bir inanana yapacak.

Look at the photo (left) of how to hold the crotched stick. It's necessary to put a heavy pressure on the limb handles to bend them, as much as possible, without breaking them. You have to use green wood, and quite flexible like apple or willow. Notice the thumbs are up. Grip the limbs with all your strength. When you walk over an underground stream of water, you will not be able to hold the crotch pointing upright.


(Sola doğru) nasıl kasıklı değneği tutmanın olduğundan fotoğrafa bak. Onları eğmek için dal kulplarında ağır bir basıncı koymak için zorunludur, mümkün kadar, onları kırmadan. Sen, yeşil tahtayı kullanmak zorundasın, ve elma veya söğüt gibi tamamen esnek. Başparmakların, yukarıya olduğunu fark et. Senin bütün kuvvetinle dalları sıkıca tut. Senin, suyun yeraltında olan bir akarsuyunu çiğnediğin zaman, sen, dik bir şekilde işaret ediyor olan kasığı tutamayacaksın.

 
Here is what happens to the stick when I hold it while I walk over an underground stream of water. The power will twist the bark off the limb while I hold it tightly. My dowsing seems to bring the crotch toward me, and I know with some dowsers the crotch will bend away.
Spend some time playing with this. I have done this for 40 years, and if I am looking for a place to dig a well, or find the spring to drain a field, it never, ever failed.

Benim, onu tuttuğum zaman değneğe ne olduğu buradadır, ben, suyun yeraltında olan bir akarsuyunu çiğnerken. Güç, daldan havlamayı kıvıracak, ben, sıkıca onu tutarken. Benim çubukla kaynak aramam, bana doğru kasığı getirmek görünür, ve ben, bilirim, bazı çubukla kaynak arayanlarla kasık, uzakta eğecek.
Bunla bir ara oynamayı harca. Ben, 40 yıl boyunca bunu yaptım, ve, eğer ben, bir kuyuyu kazması için bir yeri arıyorsam, veya bir alanı akıtması için baharı bulursam, asla o değil, şimdiye kadar başarısız oldu. 

If you have trouble getting this to work by yourself, find a dowser in your area. To get an initial "kickstart" if you need one, do this. You and the other dowser stand side by side, Each put their arm next to each other around each other. With the outside hands grip the crotch stick as shown above. Walk over an underground water channel, and feel the crotch stick move. After this is done successfully, You will probably be able to do it by yourself.

Eğer senin, kendi başına çalışması için bunu alıyor olan sıkıntın varsa, senin alanında bir çubukla kaynak arayanı bul. İlk bir "Kickstart"'ı almak, eğer sen, bir ihtiyaç duyarsan, bunu yapar. Sen ve diğer çubukla kaynak arayan, yan yana durursunuz, her biri, birbirleri etrafında birbirleri yanında onların kolunu koyar. Dış ellerle, kasık değneğinin öyle, yukarda gösterdiğini sıkıca tut. Yeraltında olan bir su kanalını çiğne, ve kasık değnek hareketini hisset. Bundan sonra başarılı bir şekilde yapıl, sen muhtemelen, kendi başına onu yapabileceksin.
Shown at the left is how to hold two bent rods. They are parallel to the ground, and held very loosely. These rods will work for finding underground wires, pipes, sewers, and will align on the underground water-ways. I have made these rods out of coat hangers, welding rods, stock heavy copper wire, and brazing rods. They all worked for me. Shown at the left is the starting position.

Solda gösterilen, iki deli çubuğu tutmanın nasıl olduğudur. Onlar, yere paraleldir, ve çok gevşekçe tuttu. Bu çubuklar, çalışacak, yeraltında bulmak, tel çekecek olduğu için, borular, lağımlar, ve yeraltında olan su-yollarda hizaya getirecek. Ben, bu çubukların askılardan dışarı, çubuklar kaynak yapmak, ağır bakır rengi tel, ve brazing çubuklarını depoladığını yaptım. Onların hepsi, benim için çalıştı. Solda gösterilen, başlama konumudur.

 
Here is what happens when the rods are activated. They will line up on whatever you are searching for. This is what they would do when I walk over an underground wire or underground stream, whatever I am looking for at the time. I have seen instances, with some people, they don't move opposite as shown above, but swing across each other. So, if this happens to you, don't be alarmed or think it's "wrong." Just accept it and work with it.Çubukların, aktif hale getirildiği zaman ne olduğu buradadır. Onlar, senin, arıyor olduğun şey için üzerinde sıralayacak. Bu, onların, benim, yeraltında olan bir tel veya yeraltında olan akarsuyu, benim, o zaman her ne arıyor olduğuma çiğnediğim zaman ne yapacak olduğudur. Ben, onların, karşıda öyle gösterilen yukarıdaki hareket etmediği, bazı insanlarla, örnekleri gördüm, ama birbirleri karşısında sallarım. Öyle, eğer bu, sana olursa, alarma geçirilmez, veya "Yanlış" olduğunu düşünmez. Sadece onu kabul et, ve onla çalış.


Here are some energy measurements to play with using the rods: The underground stream found by the crotch stick, The outside edge of the energy field of a tree, the amount of energy in a glass of water, the outside edge of a person's aura, earth grids, lay lines, a person's chakras, the energy being focused by a crystal magnet, etc.

An example of testing a person's aura. Have a person stand approximately ten feet away, hold the rods as shown, and slowly walk toward the person. When the rods move out (or cross) you are in the very edge of their aura.
You can use this same technique to measure the energy of a glass of water (before and after the microwave oven treatment) or (before and after a Reiki treatment). Test the energy in supposed "Organically grown" stuff.
Çubukları kullanmakla oynaması için bazı enerji ölçümleri buradadır:
Kasık değneği ile bulunan yeraltında olan akarsu, bir ağacın enerji alanının dış kenarı, enerjinin miktarı içeride, bir bardak sudur, bir kişinin havasının dış kenarı, dünya parmaklıkları, yatılan çizgiler, bir kişinin chakrası, bir kristal mıknatısı ile odaklanıyor olan enerji, vb. bir kişinin havasını test etmenin bir örneği. Bir kişi standı yaklaşık olarak on ayak, uzakta sahip mi, öyle gösterilen, ve yavaşça kişiye doğru yürüyen çubukları tutar mı. Çubukların, senin, onların havasının çok kenarında olduğun (Veya geç) ayrıldığı zaman.
Sen, (Daha önce ve mikrodalga fırın davranışından sonra) bir bardak suyun enerjisini ölçmesi için bu aynı teknik veya kullanabilirsin (Daha önce ve bir Reiki davranışından sonra). İçeride, varsayılan enerjiyi test et "Organik olarak büyüdü", doldur.
Pendulum

Now comes the more refined type of dowsing. For tools, I've used everything from needle and thread to my car keys. Many have special crystals, and necklaces that seem to work well with the individuals taste.


This form of dowsing can be used to get patterns for yes and no. For example, a straight line movement may be yes, and a circle swing may be no. When first starting, just ask it to give you a "YES" pattern and then ask it to give you a "NO" pattern, see what works for you.
Numbers. It works for me to make very wide dynamic ranges of numbers. An example: We measured the static level of energy in a strawberry field in Plant City Florida, where we were setting up some energy equipment for testing. By mentally "changing ranges" just as you would with a multi-range voltmeter, you can change the sensitivity of the pendulum. An initial reading of the energy level of a field may be 1E-4. This is an engineering notation which means 10-4 power. While holding the pendulum over a sample of dirt, I would mentally change sensitivity ranges, going, 10-1, 10-2, 10-5, 10-10, until I got a reaction from the pendulum, lets say a circle of 3 inch diameter swing. After installing the energy equipment, I could test the field again, from time to time and measure the amount of increase in energy in very wide dynamic ranges. This form of testing is illustrated in ProjectEarth.


 
PANDÜL SARKAÇ
Pandül şimdi, sulamanın daha arıtılmış tipine gelir. Aletler için, ben, iğneden her şey ve benim araba anahtarlarıma ipliği kullandım. Birçoğunun, birey tadıyla iyi çalışmak görünen özel kristaller, ve gerdanlıkları var.
Sulamanın bu formu, olabilir, evet ve hayır için desenleri alırdı. Örneğin, düz bir çizgi hareketi, evet olabilir, ve bir çember sallanması, hayır olabilir. Ne zaman ilk olarak başlamak, sadece sana bir "Evet" desenini vermesi için onu sorar, ve sonra sana bir "Hayır" desenini vermesi için ona sorar, neyin senin için işlerin olduğunu görür.
Sayılar. O, benim için sayıların çok geniş dinamik sahasını yapmak için çalışır. Bir örnek: Biz, bizim, test etmek için bazı enerji malzemesini kuruyor olduğumuz bitki şehri Florida'nda bir çilek alanında enerjinin statik düzeyini ölçtük. Geçerek senin, bir mülti-saha voltmetresiyle yapacak olduğun gibi aklen "Sahaları değiştirmek" sadece, sen, pandülün hassasiyetini değiştirebilirsin. Bir alanın enerji düzeyinin ilk bir okuması, 1E-4 olabilir. Bu, 10-4 gücü ifade eden bir mühendislik notasyonudur. Pandülü kirin bir numunesine ertelemek olurken, ben aklen, hassasiyet sahalarını değiştirecektim, gidiş, 10-1,10-2,10-5,10-10, ben, pandülden bir tepkiyi alıncaya kadar, 3 inç çap sallanmasının bir çemberini demeye izin verir. Enerji malzemesini yerleştirmekten sonra, ben, yeniden, zaman zaman alanı test edebilirdim, ve çok geniş dinamik sahada enerjide artışın miktarını ölçebilirdim. Test etmenin bu formu, ProjectEarth'ta resimlenir.
The pendulum can be used to test particular spaces in one's house. For example if an extremely weak energy field exists (or absence of energy) in a section of your bed, you may develop aches and pains in the part of your body that is in this area all night, because of it, and their is no other way to find out, but by dowsing. You can always dull the pain with drugs, but the body will probably still deteriorate....
When one achieves proficiency in the use of the pendulum, then the progress from here should continue with the intuition of the dowser. The best teacher from this point on is one's own instinct. I could continue with pages and pages from here, but it would be advantageous to begin to develop your own independent path.


 
Pandül, olabilir, birinin evinde özel boşlukları test ederdi. Örneğin eğer aşırı derecede zayıf bir enerji alanı, (Veya enerjinin yokluğu) senin yatağının bir kısmında var olursa, sen, kendisi bütün gece bu alanda olan senin vücudunun parçasında ağrılar ve acıları geliştirebilirsin, ondan dolayı, ve bulması için hiçbir diğer yol değilsin, ama sulayarak. Sen her zaman, ilaçlarla acıyı solgunlaştırabilirsin, ama vücut muhtemelen hala, kötüleştirecek....
Ne zaman biri, pandülün kullanımında ustalığı başarır, sonra buradan ilerleme, çubukla kaynak arayanın sezgisiyle devam etmeliydi. Bu noktadan en iyi öğretmen üzerinde, kendi içgüdüsünün olduğu birinindir. Ben, sayfalarla devam edebilirdim, ve buradan numaralayabilirdim, ama o, senin kendi bağımsız yolunu geliştirmeye başlamak için avantajlı olacaktı. 
Ağaç dallarından yapılan çubuklar da kullanılan ağaç türleri asma kızılcık dut ağılıklı olmakla birlikte çatal dalı olan ağaçlardan deneme yanılma yoluyla faydalanabilirsiniz

 

Dowsing - An Ancient Science


Dowsing is the science of discovering facts or realities by utilizing some kind of device to externalize one's mental and emotional capacities. The American Society of Dowsers (ASD) says:

"Dowsing is the name given to a quest for information, with or without the assistance of a device, such as a forked stick or pendulum".
Or another person's definition: "Dowsing is any practical method of obtaining a clear and reliable intuitive response in the search for information".
It is based on the theory that a person can perceive in ways traditionally considered beyond the five senses. It may be that these are merely the extension of the basic senses, a synthesis of our normal senses of information below the threshold of perception normally used, or distinctly new senses. Dowsing has been used to find water, locate lost articles or people, and to locate the source of physical or mental ailments, among many other uses.
The devices used in dowsing are below - click on an image to view details of use:
Dowsing is an ancient skill, mentioned in very early writings, and depicted in early paintings. Along with acupuncture, it enjoys a much greater acceptance than its "cousins" - psychic healing, telepathy, and psychokinesis. In fact, many tradesmen, including many in my own area, who use dowsing successfully in their own daily business will deny that it has any relationship to any other mental or psychic abilities, even claiming that they would never use any "voodoo" art or skill. Most who use dowsing as a part of their business, such as drilling for water, or locating buried pipes or septic tanks are politically, socially, and intellectually very conservative.
At times, dowsing is combined with other devices, such as coils and quartz crystals, to discover radiation or energy fields, auras, and other non-visible phenomena. Contractors use dowsing regularly to locate underground pipes and wires, as well as for the traditional use of finding water. The USMC has used dowsing to locate non-ferrous land mines and hidden persons. Some doctors have used dowsing on patients, including finding appropriate acupuncture points; it has even been used remotely on maps to locate things or people. There are also people who use charts with pendulums to determine specific number data. Like any unusual or highly skilled human activity, there are good days and bad days. (that is true of baseball pitchers and concert musicians) For that reason, scientific proof is quite variable, although if a scientist were to get even half of the successes that dowsing enjoys, he would feel that he was dealing with a significant phenomenon.
In this part of the country, dowsing enjoys a long tradition. In fact, the headquarters of the American Society of Dowsers is located in Danville, Vermont; they also maintain a bookstore in St. Johnsbury, Vermont. They also sponsor a dowsing homepage site. There is an excellent beginner's treatise on dowsing by Walter Woods, called "Letter to Robin" which is available at their site. I have been dowsing for about 35 years. I dowse predominately with a pendulum, although I have used rods and bobbers. I am intrigued with the success which I have had, but I am always learning more. My dowsing is for the discovery of information about things and people; this includes information about health, location, and psychic phenomena. If you are interested in dowsing, please feel free to write to me on the subject.


Sulamak — eski bir bilim çubukla kaynak araması, aletin bazı türünden faydalanarak birininkini zihinsel ve duygusal kapasitelere dışa vurmak için gerçekler veya gerçeklikleri keşfetmenin bilimidir. Çubukla kaynak arayanların Amerikalı toplumu (ASD), der:
"Sulamak, ismin, bilgi için bir maceraya verdiğidir, veya bir aletin, çatallı bir değnek veya pandül gibi yardımı olmadan".
Veya başka bir kişinin tanımı: "Sulamak, bilgi için aramada açık ve güvenilir sezgiyle elde edilen bir yanıtı elde etmenin herhangi bir pratik metodudur".
Bir kişinin, yollarda beş hissin ötesinde göreneksel olarak düşünülmüş algılayabildiği teoride temel alınır. O, bunların, sadece temel hislerin uzatması, algının eşiğinin aşağısında bizim bilgi normal hislerimizin bir sentezi normal olarak alışık olduğu o olabilir, veya açıkça yeni hisler. Sulamak, oldu, suyu bulurdu, kayıp makaleler veya insanları saptardı, ve fiziksel veya zihinsel rahatsızlıkların kaynağını saptamak, birçok diğer kullanımın arasında.
Sulamakta kullanılan aletler, aşağıdakidir — bir şekilde ayrıntıları faydalı görmek için tıklar:

Sulamak, eski bir beceridir, çok erken yazıda bahsetti, ve erken resimlerde yansıttı. Akupunkturla beraber, o, "Kuzenler" onunkinden çok daha büyük bir kabulü beğenir — psişik iyileştirme, telepati, ve psikokinezi. Aslında, birçok esnaf onların kendi günlük işinde başarılı bir şekilde sulamayı kullanan, benim kendi alanımda birçoğu kapsamak, onun, herhangi bir diğerine herhangi bir ilişki zihinsel veya psişik yeteneklere sahip olduğunu inkar edecek, onların asla, herhangi bir "Vudu" sanatı veya beceriyi kullanmayacak olduğu düzenli talep etme. Onların işinin bir parçası olarak sulamayı kullanan çoğu, su için delmek gibi, veya gömülen borular veya mikrop tanklarını saptamak, siyasal yönden, sosyal olarak, ve zekayla çok muhafazakardır.
Zamanlarda, sulamak, diğer aletlerle, bobinler ve kuvars kristalleri gibi birleştirilir, radyasyon veya enerji alanları, havalar, ve diğer-görünür olmayan olguları keşfetmek. Müteahhitler, yeraltında olan boruları muntazaman saptamayı sulamayı kullanır, ve tel çeker, ek olarak suyu bulmanın göreneksel kullanımı için. USMC, l'e sulamayı kullandı

USMC, sahip, sulamak, demirli olmayan kara madenleri ve saklanan kişileri saptardı. Bazı doktorlar, hastalarda sulamayı kullandı, bulan uygun akupunkturu kapsamak, işaret eder; O hatta, oldu, uzaktan haritalarda, şeyler veya insanları saptardı. Hem de özel sayı verisini kararlaştırması için pandüllerle kullanım haritalarının olduğu insanlar vardır. Herhangi şekilde olağandışı veya yüksek ölçüde usta insan faaliyetini beğen, gündüzleri iyi vardır, ve gündüzleri kötü. (O, beyzbol testileri ve konser müzisyenlerinden gerçektir) o sebep için, bilimsel kanıt, tamamen değişkendir, eğer bir bilim adamının, sulamanın, beğendiği başarıların yarısı hatta almak idiyse rağmen, o, onun, önemli bir olguyla uğraşıyor olduğunu hissedecekti.
Ülkenin bu parçasında, sulamak, uzun bir göreneği beğenir. Aslında, çubukla kaynak arayanların Amerikalı toplumunun merkezi, Danville'de saptanır, Vermont; Onlar hem de, Aziz Johnsbury'da bir kitabevini sürdürür, Vermont. Onlar hem de, sulayan bir ana sayfa yerine kefil olur. Walter ormanları tarafından sulamakta mükemmel bir yeni başlayanın incelemesi vardır, "Kızılgerdana mektup" hangisi onların yerinde müsait olduğunu çağırdı.
Ben, 35 yıl civarı boyunca sulamaktayım. Ben, bir pandülle predominatelyi sularım, benim, çubuklar ve sallanıcıları kullanmama rağmen. Ben, benim, sahip olduğum başarıyla ilgi çekilirim, ama ben her zaman, daha çok öğreniyorum. Benim çubukla kaynak aramam, şeyler ve insanların hakkında bilginin keşfi içindir; Bu, sağlık, yerin hakkında bilgi, ve psişik olguları kapsar. Eğer sen, sulamakla ilgilenirsen, lütfen his, bana konuda yazmayı özgür bırakır.