7 Mayıs 2011 Cumartesi

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar Nelerdir? What are the Rules Regulating Social life?

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar Nelerdir?

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar Nelerdir? Bunların Yanında Toplumsal Kurallarda Bulunmaktadır ki Onlarıda sizlerle paylaşacağız..
Kıymetli Metincan misafirlerimiz bu başlık altında siz değerli ziyaretçilerimiz ile Toplum içinde var olan ve olması gereken kurallar hakkında konuşmak istedik..
Toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır. Bunlar yazılı ve yazısızdır. Bireyin, bu kurallara  uymaması, beraberinde cezalandırmayı getirir ki, buna müeyyide (yaptırım) denilir.
A. TOPLUMSAL KURALLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
  • Dokunulmaz (dogmatik) olmayıp ihtiyaca göre değişirler.
  • Bireyin iradesi üzerinde olup yaptırım gücüne sahiptirler.
  • Toplumsal düzeni sağlamayı amaçlarlar.
B. TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR
  • Din kuralları: Yaptırım gücü genelde maddî değil, manevîdir.
  • Ahlâk kuralları: Yaptırım gücü manevîdir.
  • Örf ve âdetler (gelenek-görenek): Yaptırım gücü manevîdir. Zaman içinde en çok değişimi bu kurallar gösterir.
  • Hukuk kuralları: Yazılıdır ve maddî yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun oto kontrolü yoktur. Artık devlet devreye girmiştir.