21 Mayıs 2011 Cumartesi

YILAN (SNAKE) FİGÜRÜNÜN İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

YILAN (SNAKE) FİGÜRÜNÜN İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR
yılan


fiğürünün yılananın görüntüsü ve kendisi daima tehlikeyi işaret eder bu


yılanan çöreklenmesi dikilmiş olması ve başının yönü birde en önemlisi


dilinin dışarda olması gibi tehlikeleri göz önünde bulundurmanın


faydası var düşüncesindeyim eski tarihlerdede zehirden yapılmış tuzaklı


okların olduğu bilinmesiye birlikte yılan fiğürünün olduğu yer


kesinlikle tehlikeli ve kesinlikle ellenmediyse paralıdır


çalışmalarında temas la karşılaşınca el yüz çıplak yer kalmaksızın


kalın giysilerle eldiven ve gaz maskesi takılarak işlem yapmanızı


tavsiye ederim

yılanlar aslında çözümü çok basit gibi gözüken çözümü zor ve karışık bir ama bir o kadarda tehlikeli işaretlerdir.


Yılankıvrımları ve çeşitleri çok önemlidir. Zehirli yılanlar tehlike anlamlarını da içermektedir.


Yılanlar hakkında net bir şey söylenemez.


Ancak


yılanın her kıvrımları belli birölçü olarak kabul edilerek yılanın


baktığı tarafta bir hazine veyadeğerli bir şeyin olduğunu ifade eder.


Yılanda kıvrımlar derinse(ya a oymalar büyükse) dereyi, tersi bir durum varsa yolu temsil eder.


Sizin işaretinizde öncelikle yılanın yönü önemli.


Sonrasında


dikkat etmeniz gereken şey şu: Dereye inin, dere aynı o yılan gibi


şekil çizecektir. Özellikle boğum(burun), ya da sizin deyiminizle


kıvrım yapan yerlerinde göze çarpan şüpheli yer, taş, işaret arayın.


Bunlar nihayî işaretlerdir ve genellikle küçük "V", "+" veya "O" şeklinde kendini gösterir.


Ben öncelikle bunu öneririm.


Ama sizin şu "tepecik te elbette şüpheli.


Oraya kuşbakışı bakabiliyorsanız çok dikkatli bakın.


Şayet o tepeciğin yanından eski, ince bir yol dahi geçiyorsa, sizin noktanız orasıdır.


Çünkü o yol da aynı yılan gibi kavisler çizecektir.


HEmen bir boşluk tespiti yapıp, işe girişin.


yılanın suya yakın olanı


yıllar sonra olurda dere


kurursa burda dere vardı


görüntüsünü yaratmak


amacıyla yapılan işaretttir


Taşın üzerindeki işaret ise


yılanın kıvrımlarını dikkate alarak


baktığı yöne doğru yılanın boyunu ölç


45 70 adıma kıvrımları takip et üçüncü işareti bulmak kalıyor


İpucu olarak yılanın özellikleri dikkate alınarak çevrede yüzey araştırması yapmaktır.


yılanın


işareti şudur deyip geçemeyiz tecrübe ister yerinden görmek ve alanı


iyice araştırmak gerekir. Biz burada sadece ipucu vermekle yetineceğiz.


Kafalarınortasında ya kare oyma ya da istavroz bulunur.


Her ikisi de kesindefinedir çevresini uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı vetuzaklı zor bir gömüdür.


Taşaçizimlerine göre değişik yorumları yapılan yılan 10 ile 15 okkayılanın duruşuna göre 13 ila 20 kilogram altını işaret edebilir.


Kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa altın o yılanınaltındadır.


Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsapara iki yerde vardır.


Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranacaktır.


Kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.


Dili dışarıdaysa kabartma ve sırtı pulluysa tehlikeli olup mal tuzaklıdır.


Eğer


ağzı açık ve dili dışarda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsünün


üzerine zehir dökülmüştür. yani çıplak elle dokunmayınız.


Malı ise kayanın kendisindedir.


Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bi cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.


Çokgörülür ve çizilmiş şekillerine göre değişik yorumlar yapılır.


Çizilen yılanın boyunu ölçerek gömünün ne kadar uzakta olduğunu hesap edenler vardır.


Bulunduğu alan dedektör ile araştırılmalıdır.


Define Sembolü yılanlaro arazideki dereyi ya da su kanalını ya da patika veya at arabası yolunu verir.


Yılanlar çizim olarak bazen kabartma bazenda hafif oymayapılmışlardır.


Kabartma yılan o bölgedeki suyu bol dereyi simgelergömü dereye yakındır.


Yılanlar önce alanı verir sonra para noktasını.


Yılanların şifresi ya noktalanmış olan noktada ya da çatal dildeki Vde ya da V yapan kuyrukta olur.


Bazen da boğumunda olur.


3 boğum 5boğumlu olması 3 dere kıvrımında da parayı müjdeler


5 ise beş dere kıvrımında para müjdeler.


Paranın arazideki tam noktası ise şayetboğumda sağa ya da sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı yerde orta merkezdedir.


Yılanlar


bazen başı kesik bazen da kuyruğu kesik çıkarkarşımıza bunun anlamı


ise; dere boyu ya da su kanalı boyu daha aşağıya gitmemeyi şifreler.


Olay yerini cevrelemiştir yani kesmiştir


alanı


zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de bakın dereye ya da


kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli oluşundan dolayı bir


noktadan sonra devamının görünemez olduğunu göreceksiniz


yani yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi.


Kısacası işareti görünce arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da derenin krokisi olduğunu unutmayın.


Ayrıca yılan daire yaparsa parası kendisindedir.


Yanibulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney tarafındadır.


Birbirinesarılmış yılan antik çağda hastane tababet sembolüdür.


Bergama antikkentinde Asklepion tıp merkezinin de sembolüdür.


Define işareti değildir.


Tahrip etmeyiniz.


Yılan


olan işaretlerin hemen hemen hepsinde yılanın yanında ikinci üçüncü


işaretler olabilir bunlar daire kare yada dikdörtgen oymalar


bulunabilir.


Bu


yılanı yapıp işleyen kişinin tuzaklı ve mantıklı bir işçilik yapmış


olabileceğini asla unutmayınız özellikle bu işaretin emanetinin altın


olması ihtimalinin yüksek olmasının değersiz olamıyacağının gözardı


edilmemesinde


fayda olduğunun bilinilmesi gerekir.


Kıvrımlar


çok şey ifade etmekle birlikte yılanın ağızının açık kapalı veya


dilinin dilinin dışarıda olması bize bir çok şeyi ve en önemlisi


tehlikeyi bize ifade eder.


Her yılan işareti para demek değildir.


İşarete bakuıldığında değişik farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarıda temsil eder.


yılan işaretinde burada bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına geliyor


günümüzün mantığı çözmekte zorlanır ve sabit anlamlı değildir değişkendir herkes kendine göre anlatımlarda kullanmıştır


yılan işaretı yılanın baktıgı yönde araştırma yap anlamına gelır


büyük ihtimal magara veya mezar anlamına gelir


içerideki malı zehirlıdır


gömü


olayı olduktan sonra gömünün içerisine yılan yumurtaları bırakılırmış


ileride (tuzak mahiyetinde )tehlike arz etsin diye daha sonrada işareti


koyarlarmış


yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmıştır


asıl urartulara aittir.


sonradan roma iskender bizans hatta son dönemde ermenilerde kullanmışlar.


kabartma yılan bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır.


fakat sonuç itibariyle bir fark yoktur.


yılanın cinsi önemli yılanlar kabartma ise malı daha fazladır


yılan işareti eğer kabartma ise rum ve ermeni zamanına aittir


eğer oyma ise roma hitit firigyalılara kadar dayanır


yani oyma yılandan tarihi eser çıkar ve derindedir


çözümü zordur fakat kabartma yılan çoğunlukla para anlamı taşır


bazende gücü simgeler mesala papaz mezarlarını yılanlarla göstermişlerdir fakat bu mezarlarda para yoktur


yılan


işareti papazın mezarını gösterir eğer bir gözü kör ise yani gözü yoksa


olmayan gözün baktığı istikamette araştırma yapmak gerekir


bu papazın parasını gösterir


yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir.


yada patika yolları gösterir.


yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştirler.


yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp bir teneke böyle bişey düşünmeyin.


mezardır.


artık mezardan ne çıkarsa bahtınıza.


tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı.


tabi bunların bazı hesaplarıda var.


zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur.


yılanlar ağzı kapalıysa mezar toprakdadır.


ağız açık ise kaya mezarıdır


ağzı


açık kabartma yılan iki yere yönlendirir ilki V mantığıyla ağzın derin


kısmı ile uç kısmı arası dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak


gidilirse küçük bir emanetinin olduğunu ikinci bir alternatif olarak


yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç her 1 cm 1 adım olarak sayılarak


geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.


çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.


hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.


eğer dili dışardaysa ve 3 cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır


dili dışarda değilse kuyruktan tarafından ölçülerek gidilir


kabartma olması her ıkı yılan arasında haç veya çarpı ısaretı olması buyuk hazıneyı temsıl eder barız olmalıdır


Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.


Yılan figürüne baktığın zaman şeklin yılan olduğunu hemen farkedersin.


Bu durumda yılanı iyice incelersin.


Yılan düz mü kıvrımlımı?


Dili dışarıdamı?


Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi?


Veya bir tümseğe mi çıkıyor?


Gibi vaziyetleri iyice incelersin.


Yorumunu da ona göre yaparsınız.


Hareket


halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde olmayan


çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır


bu


arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi


sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.


yılan tehlikelidir.


yılanın ağzı açık mı kapalımı yani dili dışardamı değilmi


yılanın ağzı açık ise yılanın boyunu ölç ve adımla malı önünde demektir


Burada kapalı mağara aramamız gerekir


ama yılanın ağzı kapalı ıse bununda malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir.


Bu işaretin malınıda emanetini toprakta arayacağız


yılanın


kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalp


şekline benzer yükseltilmiş toprak bir alan kayalık bir alan aramalıyız


kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işareti vardır.


fakat her bir kıvrımın duruş yönünün dilinin agzının açık kapalı olmasının bir farklı anlamı vardır


yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ?


ikincisi dili dışardamı ?


üzerinde pulları var mı ?


varsa pulu dolu olan var mı ?


öncelikle


yılanın boyunu tam olarak ölçün eğer yılanın arkasında bir yuvarlak


işaret veya haç put oyma yada kabartma varsa ki bu paranın en belirgin


işaretidir her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir


adım, ve baktığı yöne doğru yürüyün ve karşınıza gelecek taş yığını


veya toprak yığınının altını araştırın eğer dere kenarında ise derenin


kıvrım yaptığı yerde büyük bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu


ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir batı tarafına mezara odaklı


araştırmanızı yönlendirin


dili dışardaysa dere yatağı varsa dere yatağını takip edin


dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın


asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız .


Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor .


Üzerinde


pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor


pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut


kayalarda mağara veya oda var


sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı ,


dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz .


dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu ,


yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız.


etrafında yılanın girecegi büyüklükte bir delik olmasının


yılanın kabartmasının oymasının vs vs bir çok şeyin önemi var diye biliyorum..


eğer yılan kıvrılmış ve kafasını havaya kaldırmışsa baş kısmının istikametinde 200 metre mesafeye kadar alan araştırılır


ileride bir su kaynağının çeşme veya benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem araştırma sonucu neticeye ulaşılır.


ve rahatsız edilmemesi anlamındadır


eğer


yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve


kuyruğun uc kısmı bir cizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir


odada demektir.


Kartal Şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafından ya


kalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir.


Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar.


yüksekten


çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya calısalım sonuc verecekmi


yüksek bir noktadan yılana benzer bisey bulursanız bir ihtimal o yılana


benzettiginiz seyin altındada olabilir


oyma yılanlarla uğraşmak çok zordur fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla bizanstır rumlardan da kalmadır


fakat tehlike oranı yüksektir zehirli gazlar veya buna benzer kimyasalllarla para korumaya alınmış olabilir


kabartma


yılan mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine


resmedilmişlerdir herzaman para anlamına gelmeyebilir..........


yılan kara yılanı su yılanı


bu


işaret su kenarındaysa eğerki arkadaşım su yılanı suda yaşadıgı için


suyun içini kontrol edeceksin bir daha birşey var kara yılanlarıda su


içmeye iner aradıgın yer yilanın suyu içtigi yer olabilir yani


aradıgınız hemen oralarda bir yerde ve ikinci bir işaret buldunuzmu


ikinci işareti malıda bulmuş olursunuz


NOT:unutmamalıki


her ne işaret bulupda her ne şekilde kazıya başladığında bu yılan sana


görünürse bu yılan etrafınızda dolanıyorsa korkma ama unutmaki yılan


size saldırırsa o bölgeden uzak durmanızı tavsiye ederim.


çok ama çok dikkatli olmanızı dilerim.


İlla


bulacağım diyede kendinizi asla şartlandırmayın bu bana bir ermeni


büyüğünün anlatmış olduğu ve uyguladığım bir yöntemdi dediğini yaptım


söylediği yerde dedikleri çıktı


denenmiş sonuçlar :


bır arkadaşim bırtaşin ustunde bır yılan resmı var dedı gıttım baktım 50 s.m boyunda kafasını kaldırmış dılını çikarmış bakıyor


anlamını


sordu dedım su içmeye gıdıyor yakında su varmı ılerde eskı bır çeşme


var dedı gıttık dedım arkadaş kazma kurek gotur aldı geldı bekledık


sağolsun gıttğınde bırkaç kışıyede soyledı geldıler çeşmenın dibini


kazdırdım 2 m den bır çamurdan yapılmış bır kup çift saplı ustune bır


taş konmuş gozuktu dışarı alındığında ağzı peçetlenmış ve mumlanmışdı


bunu goren arkadaşlar benım yerımdı falan derken bırbırıne duşduler ve


para jandarmaya kaptırıldı


kandırada askerlik yaptım orda bir yılan gördüm.yılan oyma 2 kıvrımlıydı agzı açıktı dili çatallı idi yani 3 dili vardı .


sagdaki dili uçuruma bakıyordu es geçtik. soldaki dili dereye bakıyordu es geçtik.


ortadaki dilin istikametinde ilerledik.dil patıka yola bakıyordu.yol geldi toprak uçurumun(yar diyoruz)önüne kadar geldik.


baktıkki


yarın yüzeyinde açılmış magara.asker oldugumuz için hiç birşey


yapamadık. ama dikkatli bakıldıgında magaranın agzı sonradan açılmıştı.


başka bikaçtane yılan gördüm. agzı açık olanların parası hemen hemen


hapsi magaradan alınmış olduğunu gördük.


horasan


ilçesinde bir yılan var kırmamışlar ama parasını almışlar. yılanın bir


kıvrımı var yanında kalp resmi var kalp yılanın kafa istikametinde


yaklaşık 100 metre ilerisinde kalp şeklinde yeri resmi kazıyla eşmiş ve


parayı almışlar. paranın koyuldugu yerin yanlarını toprakla şişirip


bildigimiz kalp şekline getirmişler.


bazı


arkadaşların tespitleri çok doğru yılanın ağzı açık ise kapalı magara


arayacagız,yılanın agzı kapalı ise toprakta arayacagız.


atlı


kıral mezarının 50 metre batısında yılan kabartma varmış dediklerine


göre kıralın hizmetçisinin parasını buradan almışlar kırıp almışlar ve


alındığı yeri ben gördüm


sen bu yakınlardada kıral mezarı ararsan iyi olur


Yapılan


tüm şekiller (Yılan, K. Ayı, B. Ayı =polaris, Pegasus, Kaplumbağa,


Akrep, Aslan, Avcı, Kartal, Domuz, Keçi, Köpek, Kupa, Ejderha, Balık,


Tavuk, Kuğu, Haç, Ayak, ok, W, V, L, oymalar vs.)


hepsi yıldız sisteminde bir sıra ile bulunan ve yönleri ana yolları gösteren bir sistemdir.


Bunları bilmeden Definenin yerini bulmazsınız. Ancak resimleri, heykelleri işaretleri tahrip eder zarar verirsiniz.


Formlarda dolaşan ve kopyala yapıştır ile yapılmış hep aynı şeyler.


Şekillerin yorumları.


Arkadaşlar yapılan bir çok tanımlar ve hesaplamaların çoğunun gerçekle alakasıyok.


Çünkü neden? Arazide İşaretin boyutunu görmeden hiçbir şey söylememek gerekir.


Yani bir pegasusu adam öyle bir yapmış ki 10 m yükseklikte.


Bir kartalın büyüklüğü 2cm. baktığı yön 15m ilerisi. yani Büyük ayı ters durabliyor.


Bazen Tarlaya bakıyorsun 4 tanetaş yamuk şeklinde ve kuyruk kısmını orda duran ağaca vermiş.


Bir


yol aslanın kuyruğu olabiliyor. Ve Kablumbağa 1cm den alında 20 m lik


olanını bile görmek mümkün. İşaretleri görmek ve ona göre adımlamak


(Ölçmek) ve orantılamak gerekir.


Eski adamların kafası çok iyi çalışıyormuş


yılan işareti eğer kabartma ise rum ermeni zamanına aittir


eğer


oyma ise roma hitit firigyalılara kadar dayanır yani oyma yılandan


tarihi eser çıkar ve derindedir çözümü zordur günümüzün mantığı


çözmekte zorlanır ve sabit anlamlı değildir değişkendir herkes kendine


göre anlatımlarda kullanmıştır


fakat


kabartma yılan çoğunlukla para anlamı taşır bazende gücü simgeler


mesala papaz mezarlarını yılanlarla göstermişlerdir fakat bu mezarlarda


para yoktur yılan işareti papazın mezarını gösterir


eğer bir gözü kör ise yani gözü yoksa olmayan gözün baktığı istikamette araştırma yapmak gerekir bu papazın parasını gösterir


******


AĞZI


AÇIK KABARTMA YILAN İKİ YERE YÖNLENDİRİR; İLKİ "V" MANTIĞIYLA AĞZIN


DERİN KISMI İLE UÇ KISMI ARASI DİK OLARAK ÖLÇÜLÜR VE HER CM 1 ADIM


OLARAK GİDİLMESİ VE KÜÇÜK BİR EMANETİ OLDUĞUNU; İKİNCİ İSE YILANIN BOYU


ÖLÇÜLEREK ALINAN SONUÇ HER 1 CM 1 ADIM SAYILARAK GERİDE BİR İŞARET YA


DA MALIN OLDUĞUNUN BELİRTİSİDİR.


****


gömü


olayı olduktan sonra gömünün içerisine yılan yumurtaları bırakılırmış


ileride (tuzak mahiyetinde )tehlike arz etsin diye daha sonrada işareti


koyarlarmış


yılan


işaretinde mal var anlamına geliyor fakat herbir kıvrımın duruş yönünün


dilinin agzının açık kapalıolmasının etrafında delik olmasının (yılanın


girecegi büyüklükte) yılanın kabartmasının oymasının vs vs bir çok


şeyin önemi var


Yılanın özelliklerinden biride bir tehlike anında karanlık kuytu bir yere kaçar bu yer ya bir deliktir yada bir kaya altıdır,


yılanın duruşu hareketsiz çöreklenmiş sabit başka hiç bir emare yok o zaman yılanın bulunduğu kayanın altına bakmamız lazım,


yılanın diğer bir özelliği savunma silahı zehirdir


o zaman gömüde zehirli bir tuzak olabilir düşüncesi ile yaklaşmalıyız,