4 Haziran 2011 Cumartesi

roma bronz sikkeleri

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Roma Dönemi, M.Ö. 275–270
Uncia, Latince herhangi bir şeyin "onikincisi" anlamında kullanılan bir uzunluk (bir inçe eşit, "pes" ve "ayak"ın 1/12' si) ve ağirlık (bir ons'a eşit , "libra" ya da "pound"un 1/12'si) birimi.
Aynı kökenden türetilen "uncia", Roma Cumhuriyeti döneminde üretilmiş olan bir as'ın 1/12'si değerinde bronz sikkedir. 'Uncia', libral ağırlık standartlarına göre teorik bir ağırlık olan 27 gram ağırlığında, Roma "dökme" bronz sikkelerinin başlangıcından itibaren ara sıra basılan bir sikkedir. Ön yüzünde parmak eklemi (yaklaşık M.Ö. 289-245), arpa tanesi (yaklaşık M.Ö. 280-245) ve tanrı Roma'nın (yaklaşık M.Ö. 240'tan itibaren) büstü bulunur.
Roma İmparatorluğu'nda uncia, Trajan (98-117) ve Hadrian (117-138) döneminde kısa bir süre için tekrar rağbet gördü. Bu sikke yaklaşık 11-14 mm çapında ve yaklaşık 0,8-1,2 gram ağırlığındaydı. Ön yüzünde yazısız bir imparator büstü, çelenkli arka yüzde ise "SC" ('Senatu Consulto') işareti vardı. Eğer bu sürüm imparatorluk sistemine ait ise, bunun anlamı bir şehir sikkesi olmadığıydı. Bu seri belki de sadece doğuda tedavül için üretilmişti.