5 Mayıs 2011 Perşembe

AĞAÇ******WOOD

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
AĞAÇ

agac.jpg

Ağaç bütün kültürlere yerleşmiş bir figürandır. Değişik dinlerde değişik anlamlar yüklenmekle birlikte ağaca her zaman bir hayat-yaşam anlamı da eklenmiştir. Din, bilim, mitoloj ve felsefe şeklinde ifadesini bulmuştur. Mistik bir yaşam tarzında iç-içe geçmiş yaşamları anlatmak için kullanıldığı görülmektedir. Evrensel düşüncede birlikteliği, dostluğu simgeler. Bazende dünya inanışını simgelemektedir.
Define yönü ile bakıldığında hediyeleri gösteren bir işaret olabilir. Ayrıca Hrıstiyanlıkta büyük kiliselere bağlı şube kiliseleri de simgeleyebilmektedir. Bu itibarla çok ciddi bir çevre gözlemi gerektirir.

WOOD
Wood settled in all the extras cultures. Yüklenmekle different meanings in different religions together is always a tree-life meaning of life were also added. Religion, science, mythology and philosophy found expression in the form. Nested in a mystical way of life have been used to describe past lives. The universal thought, association, friendship icons. Sometimes the world symbolizes the belief. Looking at the gifts could be a sign indicating the direction of treasure. In addition, the branch of Christianity, churches, large churches in the simgeleyebilmektedir. Therefore, it requires a very serious environmental monitoring.