23 Mayıs 2011 Pazartesi

antik roma tumulus

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Antik Roma ve Bizans Tümülüsleri.


Roma tipi : tamamen taşıma moloz taşlardan inşa edilmiş, günün modern Tümülüs yapılarıdır.Güzel anadolumuzda Friglerle başlayan, tümülüs serüveni Roma İmparatorluğu ile teknik bakımından zirveyi yakalamış ve son bulmuştur.... Romalılarda tümülüsleri 3 çeşit bulabilmekteyiz..

1. Kil yapımı Roma Tümülüsleri
2. Kaburgalı Roma Tümülüsleri

3. Komple Taş Roma Tümülüsleri

Roma tümülüslerinde taş kesme odalar kullanılmış olup, tam merkezi olarak ortaya yapılmıştır...Tümülüsün yapıldığı yerin coğrafi durumuna göre zemin altı veya zemin üzerine yapılmıştır... Sonuç olarak merkez ve taş kesme oda kullanılmıştır..

Taş kesme odası ya tek odalı, ya iki odalı ve tünelli olarak karşımıza çıkmaktadır...
Tümülüsler birinci derece sit alanı olduğundan uzak durulması gereren , Anıt Kral Mezarlarıdır..

Roma Tümülüs Resimleri

Bizans Tümülüsleri.

Bizanslılara Tümülüs örneğinde yüzey kısmı tamamen dışarıdan taşınan moloz taşlardan oluşmuştur. Romanın devamı olan Bizans kültüründe Tümülüsler Roma döneminden esinlenerek inşa edilmiş ve Roma ile neredeyse aynı özelikleri taşır. Bu tiplerin aynı zamanda toprak tipleri de mevcuttur