5 Mayıs 2011 Perşembe

BAKIR veya ALİMÜNYUM ÇUBUKLARIN YAPILIŞI

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

BAKIR veya ALİMÜNYUM ÇUBUKLARIN YAPILIŞI
Gerekli Malzemeler;
-4 Adet 26 Cm. boyunda BAKIR veya ALİMÜNYUM 16 lık boru
- Temiz CIVA “2 CC. kullanılacaktır”
- 2 Gr. ALTIN
- 2 Adet PRİNÇ VE ALYAN BAŞLI VİDALI TÜP 2 Cm. boyunda boru içerisinde rahat hareket edebilecek kalınlıkta “torna da yaptırılacak”
- Şırınga 5 CC. lik
- Mengene
- Demir testere
- Eğe

1. Mengene çalışma yapılacak ortamda en uygun yere sabitlenir. Boruların birinci uç yerleri 1,5 Cm.de 4 boru teker teker mengenede sıkıştırılarak ezilir.
2. Ezilen yerleri demir testere ile “v"şeklinde kesilir. Kullanım esnasında meydana gelebilecek takılmaları önlemek için eğe tesfiyesi ile “U” konumuna getirilir. İç kenar uçları eğe ile yuvarlatılır. Böylece geçme yerleri hazırlanmış olur.
3.Şırıngaya cıva çekilir. Daha önce tornada yaptırılmış olan ve boru içerisinde rahat hareket edebilecek şekilde ki 2 adet tüpün her birine 1 CC. olmak üzere enjekte edilir. Üzerine 1 er Gr. altın “tüpe girecek uygun büyüklükte kesilerek” cıvanın üzerine ilave edilir. Alyan vida sıkılarak kapatılır. Burada dikkat edilecek husus cıva 13,6 yoğunlukta sıvı en ağır metaldir. Buharlaşma ortamından uzak tutulmalıdır. Buharının teneffüs edilmesi tehlikelidir. Cıva ile birleşen altın erimektedir.
4.Hazırlanmış olan tüpler açık taraftan boruların içine yerleştirilir. Bir boş ve bir dolu (tüplü )olarak ayrılır. Bu defa Mengenede 2 Cm. den Geçme yerleri gibi “ YATAY“ olarak sıkıştırılarak ezilir. Diğer iki boru ise geçme yerlerine “ DİKEY ” olarak mengenede sıkıştırılarak ezilir. Burada yatay ve dikey hususlarına çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yanlışlık size yeniden uğraşı çıkaracaktır. Kenar tesviyeleri de yapıldıktan sonra Çubuklarınız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. İyi günlerde kullanın Allah utandırmasın.
5.Çubukların arazideki almış oldukları konumlar ve içeriği fotoğraflarda gösterilmiştir.

[