5 Mayıs 2011 Perşembe

Tümülüs Nasıl İnşaa Edilir

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Tümülüs Nasıl İnşaa Edilir
Kral ve kral ailesi öldüğünden cesedin gömüleceği yer, öncede jeofizik olarak keşfedilir. Burada iki önemli konuya dikkat edilir, soyun ve muhtelif doğal afetlere karşı muazzam bir koruma oluşturmak. Antik dönemlerde insanlar inançları gereği kullandıkları ve sahip oldukları muhtelif eşyaları ile birlikte defin edilirdi, Mezar soygunlarını göz önünde bulundurmak zorundaydılar.

Tümülüs inşasında ilk işlem tümülüsün inşa edileceği yer seçimi yapılır,1-inşasında su kullanılacak suya yakın olmalı.(Tümülüslerde kullanılan malzemenin 2-3 katı kadar su kullanılmıştır, Antik dönemde su taşıma kolay olmadığından Tümülüsler suya yakın bir yer seçimi yapmak zorundaydılar). 2- Deprem, heyelan ve erozyona karşı dayanaklı semin etüdü yalıtılırdı. 3- soygunlara karşı Tümülüs başta yerleşim noktasında izlenir durumda olmalıydı. Bu jeofizik işlemler bittikten sonra inşa edilmeye başlanır.

1- Önce temel atılır, temel moloz taşlardan oluşur, ve bir kolon gibi üstte gelecek yapıyı koruyacak şekilde sağlam inşa edilirdi.
2- Yeri miiktarda aşlar kesilir , bölgeye taşınır ve cesedin konulacağı yer açık bırakılmak üzere, üzerine gelecek binlerce tonluk ağırlığı taşıyacak ve çökmeyecek şeklide bir hesaplama yapılır, aşağıda ki resimde görüldüğü gibi, bütün yük yan duvarlara verilmek üzere inşa edilir.
.
3-Girişe muhtelif hediye ve inançları gereği kurban sunmak için sunak inşa edilir, Sunak yapısı bir düzlem taş yapıdır.
4- Yukarıdaki işlemler bittikten sonra, ceset ve hediyeler oda içine bırakılarak, oda kapatılır, Mezar odası yağmur ve kar sularından etkilenmemek üzere üstü önce kille sıvanır, yanlarına kum bırakılır esnek bir durum oluşturulur, bunun üstü muhtelif moloz taşlarla örülür ölen insanın değerine göre bu katman kalınlığı artar. örnek katman aşağıda gösterilmiştir.
5- Bölgede toprak taşınır bu toprak çamur yapılarak taş koruma tabaka sıvanır, (Tümülüslerde kullanılan malzemenin 2-3 katı kadar su kullanılmıştır, Antik dönemde su taşıma kolay olmadığından Tümülüsler suya yakın bir yer seçimi yapmak zorundaydılar,)
6- Krala bağlı yerleşim yerinden hediye toprak getirilir. bu topraklar da aynı şekilde çamur edilerek sıvanırdı. Bu katman aşağıda gördüğünüz resimde ki gibi farklı renkliklerden oluşur.
7- Tümülüs taşlardan oluşacak ise yine oda inşasından sonra, koruma tabakası oluşturulurdu, bu tabaka kelebek kilidi şeklinde olurdu bir düz bir ters taş koymak suretiyle örülür. harç sertleşsin diye kaya tuzu kullanılırdı. bu yapı Roma taş Tümülüs tiplerine aittir. aşağıdaki kesiti inceleyiniz
8- Huniyi andıran bir tepe şeklinde tüm işlemler biter.
9- dıştan içe doğru sıralayacak olursak. Tümülüs katmanları;
* Hediye katmanı
* Bölgede elde edilen toprak katmanı (inşa katmanı)
* Taş koruma katmanı
* Kil katmanı
* Mezar odası
* Temel