21 Mayıs 2011 Cumartesi

Defineci Nasıl Olmalıdır

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Defineci Nasıl Olmalıdır

Önceden saklanmış hazineleri bulmaya çalışan insandır. Bu işin başarılması için mutlaka bir eğitim alması gerekir, eğitimsiz defineci yarardan çok zarar verecektir. Bilinçsiz defineci neyi nerede ve nasıl arayacağını bilmez.

Eğitimsiz bir defineci, aynı zamanda iflah olmaz bir hastalığın bir umut sevdasının aşığıdır. Definecinin eğitim alacak bir kurumu yoktur. Bu itibarla kulaktan kulağa dolaşan rivayetlere göre hareket etmektedir. Bu nedenle dedektör satıcılarının, medyumların, cincilerin ekmek tenkisi halindedirler.
Önemli: Yoğun teknoloji ve bilginin kullanıldığı çağımızda , muhtelif hurafelerle yola koyulmak akıl kârı değildir. Definecinin ve Arkeologun ana kaynağı arazidir.

Definecinin sorunlarının başında eğitim sorunu gelmektedir. Bu soruna devletimizin el atması şu an itibariyle mümkün gözükmemektedir. O zaman bu sorunu nasıl aşacağız. Gelişmiş teknoloji sayesinde yazarak, yazdıklarını,tecrübelerini paylaşarak klasik anlayışta , yapıda kurtulabilir. Yardımlaşarak eğitim sorununu hal edebilirler.
 1. Sözü doğru olmalıdır.
 2. Tecrübelerini paylaşma işini bir görev saymalı
 3. Çözemediği izleri korumalı , kırmamalıdır.
 4. Yasal sınırları aşmamalı, kaçak kazı yapmamalıdır.
 5. Tarihi bilgisi üst seviyede olmalı.
 6. Bu alanda kullanacağı teknolojiyi iyi tanımlıdır.
 7. Nefsine düşkün tamahkâr olmamalıdır.
 8. Definecilik bir geçim kaynağı olarak görmemeli. Bir hobi şeklinde yapmalıdır.
 9. Tarihi izleri korumalı,
 10. Defineci bir arkeolog kadar bilgili ve becerikli olmalıdır.
 11. Yapacağı işleri bir plan dahilinde yapmalıdır.
 12. Her bulduğu veriyi kayıt etmeli, sonrada yorumlamalıdır.
 13. Hurafelerle yola çıkmamalı Mutlaka yüzeysel bulgularla işe başlamalı.

Definecide Bulunması Gereken Araç ve Gereçler

Günümüz koşullarından definecinin kullanması gereken araç ve gereçler
 1. Alan tarama cihazı.
 2. Nokta tespit cihazı.
 3. Kazma-Kürek
 4. Balyoz-Murç-Keski
 5. İp - 5x5 cm kalınlığında 40 cm boyunda kazıklar
 6. Emniyet şapkası
 7. Kalın sicim ip
 8. Gaz maskesi
 9. Muhtelif boylarda çapa
 10. Mala
 11. Fırça
 12. El arabası
 13. Makara sistemi ve kova
 14. Elek
 15. El feneri
 16. Pusula