21 Mayıs 2011 Cumartesi

Definecilere Bilgiler

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learnDefinecilere Bilgiler


Definecilere Bilgiler

Üzerinde yaşadığımız bu topraklar bir çok medeniyete beşiklik yapmış kutsal topraklardır. Bu medeniyetler toprağın birkaç metre altında inzivaya çekilmişlerdir. Definecilik zannedildiği gibi yeni bir uğraş değildir. Definecilerde tarihi yağmalayan tarihi eser kaçakçısı değildir. Bu suçun definecilere atfedilmesinin sebebi ne yaptığını bilmeyen, cahil birkaç definecinin tarihi eserleri tahrip edip yağmalamaları sebebiyledir.
Biz inanıyoruz ki Türkiye’de define arayan yüz binlerce defineci üzerinde yaşadığı bu kutsal topraklara ihanet etmemiştir, etmeyecektir. Defineciliğin amacı tarihin gün yüzüne çıkarılması değildir bu görev arkeologlarındır. Defineciler temelde altın avcılarıdır ve aradıkları definelerde yakın zamanda bu topraklar üzerinde yaşamış birkaç azınlığın şu veya bu sebeple bu toprakları terk ederken sağa sola sakladıkları gömüleri bulma çabasıdır. Defineciler toprağın veya bir taşın, kayanın altına konmuş bu metal objeleri bulmak için değişik yöntemler kullanırlar. Kullanılan en önemli yöntem toprağın altındaki metalleri tespit edebilen elektronik cihazlardır. Bunların içinde de bu güne kadar en çok tercih edilen cihazlar dedektörlerdir. Günümüzde dedektörlerin dışında define arama amacıyla kullanılan farklı özelliklerde cihazlarda piyasada mevcuttur. Bu cihazlar sırasıyla alan taramalar, sismik cihazlar jeofizikte yani toprak altının yapısını inceleyen cihazlar vb. gibi. Definecilerin cihaz seçiminde dikkat etmeleri gereken en önemli unsur şunlardır;
 1. Cihaz almak için gittiğiniz firmaların bu işi ne kadar bilip bilmediğine
 2. Sattıkları cihazın yapılış amacına uygun olup olmadığına
 3. Satın aldığınız cihazın firma tarafından size arazide metalleri gömerek denenip denenmediğine
 4. Firmanın cihaza hangi ölçülerde garanti verdiğine
 5. Devlet tarafından cihazın çalışma sistemine verilen bir belge olup olmadığına
 6. Cihazın pratik ve rahat kullanılıp kullanılmadığına
 7. Serigrafinin ve kullanma kılavuzunun Türkçe olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Bu gün birçok firma define arama cihazı satmaktadır. Ürünlerin tanıtımı ya televizyon reklamları ile yada gazete, internet üzerinden yapılmaktadır. Size tavsiyemiz bu tanıtımların tümünü takip edin. Satıcı firmalarla görüşün ürünü gidip görün ve kullanım amacına uygun olarak size toprakta test edilmesini isteyin. Firmaların müşteri temsilcilerine aklınızdaki tüm soruları sorun cevap isteyin ve sizin için en doğru seçimi yapın. Unutmayın hala daha cihaz imalatında son nokta konmamıştır. Bu uzun bir depardır. Son yıllarda bazı defineciler define aramak için sismik cihazları tercih etmektedirler. Bu tür sismik cihazların define aramaya uygun olup olmadığı hala daha kanıtlanmamıştır. Sismik restivite türü cihazlar metal tespitinden çok toprak yapısını incelemek, su bulmak için kullanılır.
Toprak altındaki altın, gümüş, bakır gibi kıymetli metalleri tespit etmek bu tür sismik cihazların işi değildir. Metal tespitinde kullanılan en önemli cihazlar pals indüksiyon cihazlardır. Veya indüksiyon balans sistemlerdir.[1]

Definecilikte 10 Altın Kural

 1. Ön araştırma ve kazı işlerinde arkeolojik metotlardan faydalanmak.
 2. Toprak yapı ve katmanlarını tanımak için Jeolojide faydalanmak
 3. Ele geçen eserin hangi çeşit madende yapıldığını yada hangi kıymetli taş kullandığını anlamak için Madencilik Dalında faydalanmak.
 4. Araştırma ve kazı maliyet bilançosunu çıkartmak
 5. Gerek kayalardaki figüranlarda gerekse elde edilen tarihi eserleri tanımak için Sanat Tarihi ve Medeniyetler Tarihinde faydalanmak.
 6. Kazı bir ameliyata benzer, toprağı neşterlemeden önce yüzeysel verileri iyi bir şekilde tahlil etmek.
 7. Sonuca daha erken ulaşmak için teknoloji kullanmak.
 8. İşaret, figüranlar alfabe ve matematik kurallarında oluşur. İşaretlerini dilini öğrenmek uzunluk derinlik ölçümlerinde matematiğin uzunluk birimlerinde, Kaya mezarları, tümülüsler, şahıs gömüleri bir takım kuralları çözmek için geometride faydalanmak.
 9. Halk biliminde faydalanmak
 10. Antik toplumların dinsel ve etnik yapılarını hareketlerini öğrenmek için Dinler Tarihinden faydalanmak [1]
Definecilikte KuralDefinecilikte Kural

Defineci ve Defineciliği ayrı tutmak gerekmektedir. Bu uğraşı verirken elbette ki dikkat edilecek hususlar var bunlar:
 1. Şüphelenilen yere uzaktan bir bakılması gerekir.
 2. Yerin tarihçesi araştırılır.
 3. İşaret veya kalıcı bir nesne aranır.
 4. Çözümlere ulaşılır.
 5. Tılsım, tuzak ve benzeri olaylara dikkat edilir.
 6. Kaçak kazı suç olduğundan dolayı gerekli mercilerden izin almak gerekir.
 7. Defineci doğaya ve tarihe saygılı olmalıdır.
 8. Tahripten kaçınılmalıdır.
 9. Definecilik bir doğa sporudur.
 10. Define ve doğa iç içedir unutmayalım.