4 Mayıs 2011 Çarşamba

EŞKİYA GÖMÜ DEFİNE İŞARETLERİ ******BURY Bandit DEFINE SIGNS

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

EŞKİYA GÖMÜ DEFİNE İŞARETLERİ

DUA-CİN--BÜYÜ-TILSIM-SİHİR-NAZAR-MUSKA-YILDIZNAME-HALÜSÜNASYON-DUA NEDİR-TILSIM NEDİR-TILSIM ÇEŞİTLERİ-BÜYÜ NEDİR-BÜYÜ ÇEŞİTLERİ-SİHİR NEDİR-SİHİR ÇEŞİTLERİ-BATIL İNANIŞLAR-CİN MUSALLATI NEDİR-DİNİMİZ İSLAM-ŞİFALI BİTKİLER-SAĞLIKLI YAŞAM-ASTROLOJİ-GİZEMLİ İLİMLER-İSLAMDA BÜYÜ-DEFİNE-DEFİNECİLİK-DEFİNEDE BÜYÜ VE TILSIM-CİNLER VE GİZEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME SİTESİ...

İşte definecinin odaklanması gereken işaretler bunlardır.Bu işaretler ise genelde yaşam yerleri dışında,kaçış yolları üzerinde ve dağlık alanlarda bulunur.Bu işaretleri diğerlerinden ayıran en önemli durum ise bu işaretlerin bulunduğu yerde (kazı yapılsa dahi) emarelerin bulunmamasıdır.O halde şunu diyebiliriz; bir işaret görüp altına doğru kazı yaptığımızda burada mezar, yapı v.s… çıkmazsa o halde bu işaret bir şifre içermektedir.Bu da bize işaretimizin define işareti olduğunu gösterir.Genelde insanla özdeşleşmeyen hayvan figürleri;tilki,kurt,tavşan,kirpi,geyik,deve,at,eş ek vb.define

işaretleridir.Diyebilirsinizki;kurt,at,eşek vs. insanla özdeşleşir.Ama bide şu açıdan bakın gömüyü yapan kendisini bu tür yaratıklarla özdeşleştirmez.Zaten insanla özdeşleşen hayvanların mezar imaresi olduğunu belirtmiştim.Örnek verecek olursak;aslan güçlü bir hayvandır bu pekala insanın kendini özdeşleştirebileceği bir hayvandır.Özellikle kuş türü hayvan işaretleri uçmak eylemiyle bu dünyayı terk edenleri ifade eder. İşte bu tür işaretleri gördüğümüzde gerekli teknik donanımla tarihsel bir inceleme yapılır ve devlete resmi kazı müracaatında bulunulur.Diyebilirsinizki resmi kazıya gücümüz yetmezse ne yapacaz.Bence bu soruyu sormadan önce resmi kazı için neler yapılması gerektiğini ve harcamaların ne kadar olcağını araştırın göreceksinizki çok cüzzi bir miktar olacaktır.Yaklaşık olarak ilk işlemler için 1000 ytl civarı ondan sonra devam eden her bir gün için kazıcı ve diğer tüm masraflar dahil 500 ytl yi geçmez.Bi kazı için kazıcıyla berabar size bir gün yetmezmi.Elbetteki yeter.Tabi eğer noktanızı belirlemişseniz.İşte arkadaşlar 1500 ytl ye bir resmi kazı yapmış olacaksınız ve çıkan emarelerden yaklaşık %50 pay alacaksınız.Bu payı küçümsemeyin Devlet, kaçakçıların çıkardığınız o emarelere verdiğinin kat kat fazlasını verdiği için devlete verdiğinizde daha karlı olacaksınız ve güvende olacaksınız herşeyden önemlisi bu ve tabi kültür değerlerimiz ülkemizde kalacak

İstavroz: Yemin işaretidir. Parayı saklayanlar genelde Hıristiyanlardır. Bu işaretin olduğu yerde mutlaka altın vardır. İstavroz oyma ise Bizans, kabartma ise Roma'nın son dönemine aittir.

Mağara İşaretleri: Ya C ya da U şeklindedir. Bu işaretlerin yanında bir de yuvarlak varsa, o dolunay anlamına gelir. Bunun anlamı burada bir mağara var ve içi dolu demektir. Dört köşe bir oyuk, boşbir oda anlamına gelir. Ama onun yanında mutlaka dolu bir oda daha vardır ve onun bulunması gerekir.

Yılan: Kayanın üzerine çöreklenmişşekilde yapılan bir yılan varsa, altın o yılanın altındadır. Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuşve ileri bakıyorsa, para iki yerde vardır. Yılan ağzını açmış, dilini çıkarmışsa, bu paranın tehlikeli olduğunu gösterir.

Kaplumbağa ve Kirpi: Her ikisi de büyük hazinenin işaretidir.