3 Mayıs 2011 Salı

TARİHİ PARA VE SİKKELERİN DEĞERLERİ --DATE OF VALUES OF MONEY AND COINS

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

TARİHİ PARA VE SİKKELERİN DEĞERLERİ -----DATE OF VALUES OF MONEY AND COINSYUNAN BİZANS,ROMA,DÖNEMİ SİKKELERİNİ VE MÜZAYEDE FİYATLARINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ KONU GEREĞİ BİR YIL SONUNDA LİNK TEKRAR GÜNCELLENECEK ÇÜNKÜ HER YIL MÜZAYEDE FİYAT LİSTESİ YENİLENİYOR
,Numismatica Ars Classica Auction 52Greek, Roman, and Byzantine Coins
Featuring the William James Conte Collection of Roman Sestertii and
Bronze and Silver Medallions, Part II