23 Mayıs 2011 Pazartesi

Tümülüs resimleri Laodikeia Tümülüsü

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Tümülüs resimleri Laodikeia Tümülüsü

Laodikeia tümülüsü

 Laodikeia   Antik Kenti'nin Nekropol (mezarlık) alanları, kuzeybatıda vadi içinde,   Asopos (Goncalı deresi-Gümüşçay) Çayı üzerindeki Roma Köprüsü geçilince,   Kiraz yolunun iki yanında ve Kuzeyde Goncalı Köyü'ne yayılmıştır.   Tümülüs mezarlar ise, Karakova Köyü ile Çeltikçi Köyü'ne kadar   uzanmaktadır. Laodikeia mezar tipleri; tümülüs yığma tepe içinde yer   alan oda mezarlar, düz, kabartmalı, girlandlı (çelenkli) ve sütunlu    lahitler, üzeri tonoz örtülü oda içinde U planlı yerleştirilen   lahitlerin konduğu, oda mezarlar, tek kişilik tuğladan örülmüş üzeri   tonozlu mezarlar, üzeri düz taşlarla kapatılmış örgü-tekne mezarlar   olarak sınıflandırılabilinir. Düz ve kabartmalı lahit mezarların   üzerine, tepe ve köşe akroterleriyle süslenmiş kapaklar   yerleştirilmiştir. Sütunlu lahit mezarlarda ise, kapaklar kline (yatak)   şeklinde yapılmış ve bazen üzerinde mezar sahibi karı-kocanın uzanmış   heykelleri yer alır.

Laodikeia’da anıt mezarlarda; arşitrav-friz,   mezar duvarları ya da tabula ansata içine yazılan yazıtlar yer alır. Bu   yazıtlarda; anıt mezara gömülecek olan karı-koca ve diğer aile   bireyleri belirtilir. Vasiyet üzerine burada yapılacak olan törenlerde,   gömülme yetkisine sahip diğer kişilerin isimleri verilir. Bunların   haricinde kaçak gömü yapanlar için verilecek ceza miktarları   belirtilmekte, ayrıca kaçak gömüleri ihbar edenler için verilecek olan   ihbariye miktarı ile yazıtların bir kopyasının arşivde de var olduğu   belirtilerek yazıt sona erer. Bu tip yazıtlar Lycus Ovası kentlerinde   özellikle de Hierapolis’te çok yaygındır.

1 Gelintepesi Tümülüsü resmi2 Yazıtlı Arşitrav-Friz resmi3  Tonozlu Mezarlar resmi4 Örgü-Tekne Mezar resmi5 Sütunlu Lahit6 Girlandlı Lahit resmi