23 Mayıs 2011 Pazartesi

Tümülüsün En Önemli Özellikleri

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Tümülüsün En Önemli Özellikleri

Tümülüslerin kapıları genelde güney batıdadır.Ama bazı tümülüslerde,kuzey batı ve doğu,hatta güney doğu olduğu görülmüştür.Bazıları kutsal alan sayılan,kilise ve ören yerlerine,bazıları kaleye,bazılarıda yerleşim yerine doğru olabiliyor.En çok dikkat edeceğimiz, farklı bir toprak yapısı ve çökmüş bir yer, bazende masa gibi koyma kayalar, veya mihrap cinsi göçmüş kapılar.
Derenin , dirsek yapan yere kadar boyu olçülür,orta noktası bulunur,orta nokta hesabi kadar tepeye doğru çıkılır.Genellikle kırmızı elenmiş toprak, kapının girişine konulmuştur.
Dere değilde yol kıvrımı var ise aynı işlem olur..bunlar yok ise köye dön giriş o tarafta olur..