23 Mayıs 2011 Pazartesi

Türk Pramitleri ve gizemi

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Türk Pramitleri ve gizemi

ASYADAKİ PİRAMİTLER

Bugün   Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde yer alan, Xian şehrine   100 km uzaklıkta , Qin Ling Shan dağlarında Ön-Türk uygarlıklarından   birisi tarafından inşa edildiği düşünülen, etrafında irili ufaklı 100   adet piramitle beraber, 300 metre yüksekliğinde Beyaz Piramit olarak da   adlanırılan bir piramit bulunmaktadır.

Beyaz Piramit’in ikinci   dünya savaşı sırasında Çin’e yardım malzemesi götüren bir C-54 uçağından   çekilen fotoğrafı 1957 yılında ilk kez Life dergisinde yayınlanmıştır.


Bu   piramitleri araştırmak üzere 1994 yılında Şensi bölgesinde bir   araştırma gezisi yapan Alman bilim adamı Hartwig Hausdof kendi   koleksiyonundan birkaç resmin halka açılmasına izin vermiştir.   Hausdorf’a göre piramitlerin yapım tarihi en az M.Ö. 3500’ler   civarındadır.Bölge   Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yasak bölge ilan edilmiş olduğundan   dolayı Piramitler içerisinde bulunan ve Ön-Türklere ait olduğu düşünülen   Mısır medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmış olan cesetler   ve yazıtlar üzerinde araştırma yapılamamaktadır.Türk   Bilim adamı Kazım Mirşan yaptığı araştırmalarda Ön-Türk uygarlıkları   tarafından OT-OĞ olarak isimlendirilen Ön-Mısır’a M.Ö 3000 Yıllarında   Doğu Anadolu’dan Isub-Ög yazısının gittiğini tespit etmiştir. Kazım   Mirşan’ın bugüne kadar anlamı çözülem
eyen 184 adet mısır   hiyeroglifini Ön-Türkçe olarak okumuş olduğu ve mumyalama tekniklerinin   yine M.Ö. 3000’li yıllarda Altaylarda geliştirildiği düşünülürse;   Piramit inşa teknolojisinin Eski Mısır’a Ön-Türk Uygarlıkları tarafından   öğretildiği sonucuna ulaşılabilmektedir.Ayrıntılı   bilgi için Ön-Türk Uygarlığı Araştırmaları Merkezi ve Töre Yayın Grubu   tarafından basımı yapılan Haluk Tarcan’ın “Ön-Türk Uygarlığı – Resmi   Tarihin Çöküşü” (2. Baskı) adlı eserine bakabilirsiniz. Vikipedi

Çin’deki Gizli Piramitler
 Çin'de   piramit var mıdır? Evet. Aslında dünyadaki en büyük piramit, 300 metre   yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki “Beyaz Piramit” tir. Bu   yükseklik,

Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük   Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit, on altı piramitten oluşan bir   kompleksin en büyük parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir   bölge”dedir.

Fotoğraflardan da görebileceğimiz gibi, eğer bu   piramitler tamamen topraktan yapılmadılarsa, toprakla kaplanmış gibi   görünmekteler. Bu piramitlerden birinde, piramitlerin toprak kaplı taş   yapılar olduğunu gösteren taş bir giriş vardır. Bazıları, Orta   Amerika’daki piramitler gibi düz bir tepe yapısına sahiptir. 5000 yıllık   oldukları tahmin edilmektedir, çünkü 5000 yıllık Çin metinlerinde   onlara atıfta bulunulmaktadır.