23 Mayıs 2011 Pazartesi

GOOGLE EARTH" İLE PİRAMİTLER

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to lear
GOOGLE EARTH" İLE PİRAMİTLER



n

Sözkonusu   piramitleri herkes bilgisayarının başında görme imkanına sahiptir. Bunu   yapabilmek için; "Google Earth" programını yükleyin/açın ve arama   bölümüne şu koordinatları aynen  girin:

34.390380,108.739579

Artık yüze yakın piramitin şimdiki halleri gözünüzün önündedir.



Diğer koordinatlar fotoğrafların altında yazılıdır.





Aşağıdaki   fotoğrafta da görüldüğü gibi, Çin yetkilileri, bu uygarlık belgelerini   dünyanın gözünden gizleyebilmek için, üzerlerine sürekli yeşil kalan   ağaçlar dikmişlerdir. Böylece yıllar sonra bu piramitler, üzeri ormanla   kaplı tepeciklere dönüşeceklerdir.
Böylece, Çinlilere ait olmadığı   kesin olan bu uygarlık şaheserleri belki bir yüz yıl daha insanlığın   bilgisinden uzak tutulacaktır. Eğer böyle olmasaydı, yani,
bu piramitler
Çinlilere   ait olsaydı, Çin, turist çekebilmek için, kendi uygarlığının eskiliğini   dünyaya anlatabilmek için, bırakın üzerlerine ağaç dikmeyi, her   piramidin her taşını tek tek parlatırdı.