3 Temmuz 2011 Pazar

Beçin Definesi

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Beçin Definesi

[haber_becin_2.jpg]

Definenin bir kısmı bulunduğu durumda

Beçin, Milas ilçe merkezine 6 km. uzaklıkta deniz seviyesinden yaklaşık 200 m. yükseklikte bir örenyeridir. İç kalenin bulunduğu yerin antik dönemde Zeus Karios tapınağı olduğu düşünülmektedir. Anadolu Selçukluları’nın 1243’de Kösedağ’da uğradığı yenilgiden sonra uç beyleri üzerindeki gücünü kaybetmesi ile 1260’lı yıllarda Batı Anadolu’nun bir kısmına hakim olarak kurulan Menteşe Beyliği döneminde bir süre bu beyliğin başkenti olmuş ve hem siyasi hem de ekonomik anlamda bölgede önemli bir rol oynamıştır. 1390/91 yılında Osmanlılar bölgeyi fethetmiş, ancak 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a yenilmesinden sonra, bölge Menteşe Beyliği’ne geri verilmiş, 1426 yılında ise tamamen Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Menteşe Beyliği döneminde büyük bir güç ve önemi olan şehir definenin toprak altına gömüldüğü 17.yüzyıl başında küçük bir yerleşimdir.

Şehirde, ayakta kalabilmiş önemli yapılar arasında Menteşe Beyi Ahmet Gazi Medresesi (1375), Menteşe Beyi Orhan zamanında 1330’lu yıllarda yaptırılan Orhan Bey Camisi, çoğunluğu 14. ve 15. yüzyıla tarihlenen hamam, türbe, zaviye gibi eserler bulunmakta olup bu mimari eserler şehre, iyi korunabilmiş bir ortaçağ şehri görünümü kazandırmaktadır.

Beçin Definesi’nin bulunduğu yapı ise Orhan Bey Camisi’nin yanında olup sadece duvarlarının bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Yapı kazı ekibi tarafından, bu kadar çok paranın bir arada olmasının vergi geliri olabileceği düşüncesinden yola çıkarak “Mültezim Evi” olarak adlandırılmıştır. Define, bu evin girişinin solundaki odada, başlangıç kodunun yaklaşık 50 cm. altında üç grup halinde bulunmuş, bir kısmı çıkan yangın sonucu erimiş büyük külçeler halinde ele geçmiştir.