3 Temmuz 2011 Pazar

yer altı araştıma çihazları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn


T.R.M 41 OMNİTRON Yeraltı Araştırma Cihazı

TRM41 Alan Tarama Cihazı Özellikleri

* Toprak altına özel frekans gönderir.
* Toprağa özel olarak gönderilmiş frekansların OHM sinyallerini havadan kimyasal desteği ile yakalayan sinyal toplayıcı bir aygıttır.
* Frekansları havadan yakalayan kimyasal madde destekleyen çubuklar içerir.

TRM41 Alan Tarama Cihazı Kullanımı
Cihazın Kullanım Şekli

1. 1 Nolu aygıtın sinyali göndericilerini soketlerine takıp (20 cm.) aralık olacak şekilde toprağa batırınız.
2. Açma kapama düğmesini sinyaller hafif duyulacak şekilde açınız.
3. Metal ayırım düğmesini ALTIN aramak için (5.2) GÜMÜŞ aramak için (7.5) BOŞLUK için (boşluk lambasını) yakacak şekilde çeviriniz.
4. 2 Nolu havdan frekans alıcı ve gönderici cihazı boynunuza takınız.
5. Açma Kapama düğmesini sinyaller hafif duyulacak şekilde açınız.
6. Metal ayırım düğmesini ALTIN aramak için (5.2) , GÜMÜŞ aramak için (7.5) BOŞLUK için (boşluk lambasını) yakacak şekilde çeviriniz.
7. 3 Nolu Alan Tarama aygıtlarının soketlerini alıcıya takınız.
8. Çubukları elinizde resimde görüldüğü gibi tutunuz ve yere batırdığınız 1 Nolu sinyal göndericinin etrafında (2 m.) aralıklarla tur atmaya başlayınız.
9. Tur atarken önce ilk çekimi , sağ elinizdeki tarayıcı algılamayı yaparak yönünüzü tayin eder.

TRM42 Alan Tarama Cihazı Tutuş Şekli 1
Almış olduğunuz bu posizyonda aramaya başlayabilirsiniz.

TRM42 Alan Tarama Cihazı Tutuş Şekli 2

* Hedef istikameti üzerine yön belirler ve ilerleme başlar.Hedefin manyetik güç alanına girince antenler birbirleri üzerine esişme yapar.
* Hedefin üzerinden geçersek tekrar açma yaparak geri dönüşü sağlar.
* 1 Nolu ana kutumuzun yer altına özel ALTIN frekansını OM sinyalini göndermeye başlmasıyla (300 m.) mesafe içerisinde herhangi bir yerde ALTIN sinyali yakalar ve etrafında manyetik bir güç alanı oluşturur.
* 2 Nolu kutumuz yer altından gönderilen sinyalleri yer üstünden hem gönderici hem de akım toplayıcı olarak gönderilmiş sinyallerin birikimini yakalar kimyasal madde ile desteklendiği için uzak mesafelerden daha kolay algılanmasını sağlar.

Cihazımızla Yeraltı Boşlukları Nasıl Tespit Edilir?

* 1 Nolu ve 2 Nolu cihazların metal ayırımı düğmesini , lambaları boşluk yanacak şekilde yakınız.
* Çubukları iki elinizde tutunuz , hassas bir şekilde ilerleme yapınız.
* Bir çekim oluncaya kadar sağdan solunuza doğru dönmeye başlayınız.
* Çekim olduğunda antenler boşluğu tespit ederek hedefin bulunduğu istikamete doğru dönüş yapacaktır.
* Hedefin tam üzerine geldiğinizde her iki anten birbiri üzerine keşisecektir.

TRM41 Alan Tarama Cihazı Özellikleri
Not : Cihazımızın çubuklarının soketlerini sinyal gönderici ve sinyal alıcı kutuya taktıktan sonra birbirine değdirmemeye özen gösteriniz.

TRM42 Alan Tarama Cihazı Mezar Tespiti

* Boşluk olduğunda anten uçları birleşmeye başlar.
* İçine girildiğinde tam üst üste gelir . (Çıkış yaparken tekrar açmaya başlar ; böylelikle mezarın yada boşluğun enini , boyunu ölçebilirsiniz