3 Temmuz 2011 Pazar

DEFİNE VE HAZİNELER

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

YERİN ALTI SONUMUZ DEĞİL GELECEĞİMİZDİR...

DEFİNE VE HAZİNELER
Defineciliğin tarihi oldukça eskiye binlerce yıl öncesine dayanır.Tarihi biraz irdelediğimizde görüyoruz ki defineciliğin firavunlar zamanında dahi yaygın bir şekilde yapıldığını gösteren önemli deliller var. Ölen firavun ve yakınlarının tümülüs mezarlarının o dönemlerde soyulduğu arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Anadolu toprakları define ve hazineler bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Tunç devrinden günümüze kadar oldukça fazla medeniyetler yaşamış Anadolu topraklarında, tabiri caizse kazmayı nereye vurursanız yerden tarihe ait izler ve buluntularla karşılaşırsınız. Definecilik bundan yirmi yıl önce Türkiye'de pek hoş
karşılanmazdı. Oysa şimdi tamamıyla bir sektör haline dönüştü ve bir çok kişinin bu sayede önemli zenginliklere ulaştığı bilinen bir gerçektir. Bu zincirin bir halkası da neden biz olmayalım?

Definecilik ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda,bir çok yerli ve yabancı define arama cihazlarının, Anadolumuzun arazi yapısında yeterli randımanda olmadıkları tespit edildi.Yoğun mineral ve maden yapılı Anadolu topraklarında, define amaçlı sonuç verebilecek aletlerin mevcut aletlerden daha farklı özelliklere sahip olması gerekmekte, toprağın etkisini sıfırlayan ve yalnızca aranılan metale hükmeden aletin yapılması gerektiğini dikkate alarak sizlere bu muhteşem define arama setini hazırlayarak hizmetinize sunuyoruz..

DEFİNE VE HAZİNE NEDİR?
DEFİNE VE HAZİNELERDE TILSIM VE SİHİR KULLANILDI MI?


Define farklı, hazine farklı şeyleri ifade eder. Örneğin : Define kişilerin kendilerine ait para ve mallarını tek başlarına ve toprak içlerine alelacele yüzeye yakın sakladıklarını yanı sıra birkaç kişi veya köy ve köylerin bir araya getirdikleri bu değerli eşyalarını toplu halde gömdükleri olmuştur.

Hazine ise, firavunlar gibi krallar sultanlar ve padişahlar gibi vs. Vasıflardaki kişi dönem ve medeniyetlerden kalan yada gizlenen şeylere denir. Sihir veya tılsım bazı define ve hazinelerde yapılmıştır. Az miktarda veya topluca gömülen definelerde sihir olabilir. Hazinelerde sihir ve tılsıma rastlanabilir,günümüzde biline sihir çeşitleri yaklaşık 97 çeşit olup bir bu kadarının da henüz bilinmediği gizli ilimler adlı kitapta açıklanmıştır. Bu sihirlerin bir kısmının define üzerine cin bağlayarak yapıldığı yine aynı kaynak tarafından yazılmıştır. Bir definede sihir olup olmadığı kazı esnasında veya o defineye yönelik herhangi bir girişimde ortaya çıkabilir. Peki sihir ve tılsım çözülebilir mi? Elbette ki çözülmesi mümkündür. Ancak işi çok iyi bilen ilim sahipleri veya sihirle uğraşan kişiler bunları çözebilirler. Sihrin çözülmesi için neye göre yapıldığı bilinmelidir.

Örneğin : Düşünün ki bir hasta doktora gidiyor, doktor muayenesini yaptıktan sonra eğer doğru teşhis koymuşsa,doğru ilaç yazarsa hasta iyileşir. Aksi durumda hasta yanlış tedaviden dolayı iyileşemez veya zarar görebilir.

HER İŞARET VE ŞEKİL DEFİNEYİMİ GÖSTERİR?


Arazi, dağ ve taşlarda birçok şekil ve işaretler vardır.Bunların bazıları da defineyi işaret ederler.Bunları ayırt edebilmek oldukça zordur.Ancak bilgi ve tecrübe sahibi kişiler bunları yorumlayabilirler. Hatta bazen defineye ait bir işaretin malı alınmış olabilir veya toprak altlarında tamamlayıcı dediğimiz yardımcı işaretler bulunmayabilir yada tahrip edilmiş olabilir. Konuları biraz açar isek işaretleri şöyle yorumlayabiliriz. Görülen işaretler ana işaretlerdir, tek başına sadece bölgeyi verir, yardımcı işaretleri bulamadığımız sürece hedefe yaklaşamazsınız.

Tıpkı bir bulmaca kareleri doğru dolduramazsanız bulmacayı çözemezsiniz. İşaretlerle ancak bir noktaya kadar gidilebilir, şüphelenilen yer bir alana kadar düşürülür, bundan sonrada gerçek manada iş yapan DEFİNE ARAMA ALETLERİ'ne kalmıştır.Biz bu iş ile uğraşan insanlara yardımcı olmak için yaklaşık 1750 işaretin ne anlama geldiğini anlatan DEFİNE İŞARETLERİ KATALOĞU, yaklaşık 2000 civarında yazıtı anlatan YAZITLAR KATALOĞU, yaklaşık 2500'den fazla eski para ve sikkeyi anlatan ESKİ PARA VE SİKKE KATALOĞU, ayrıca ESKİ PARALAR VE SİKKELERİN MADDİ DEĞERLERİ KATALOĞU'nu hazırladık.Bu katalogların size çok faydalı olacağını biliyoruz.