3 Temmuz 2011 Pazar

HARMAN DALI

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

HARMAN DALI

Yörük ALİ Efe muğla ve ,aydın etrafını düşman işgalinden kurtarmıştır muğlanın ve aydının dağlarında uzun yıllar eşkiyalık yaptıktan sonra vatan savunmasında verdikleri emeklerden dolayı ATATÜRK tarafından bizzat affa uğramışlardır ,,