9 Temmuz 2011 Cumartesi

Metal Dedektör

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
 Metal Dedektör


Metal arama dedektörlerinin kendine has özellikleri vardır bunlar bu dedektörlerin define aramaya yardımcı olabileciğini belirler. Metalleri cinslerine göre ayırabilen dedektörler define dedektörü olarak bilinirler.


Define Dedektörleri VLF sistem ve Pulse Sistem olaraka 2 sınıfta toplanır.


VLF Dedektör Sistemi Very Low Frequancy , çok düşük frekans sistemi sahip dedektörlerdir. VLF sistem dedektörler genellikle yüzeysel aramalar yapmak için kullanılır. Metal ayırma kabliyetleri çok yüksek olan bu cihazlar sikke, para, yüzük vb. metalleri tespit edebilir. Özellikle tek para avcıları vlf sistem dedektörleri kullanmaktadırlar.
Pi Sistem Pulse İnduction Dedektör Sistemi: Pals dedektör sistemi olarak bilinen güçlü sinyal gönderme özelliğine sahip dedektörlerdir. Pals Dedektörler defineciler tarafından güçlü sinyal gönderme özelliğinden dolayı derin aramalar için kullanılır. Pi Dedektörler gelişen teknoloji ile metal ayrımı yapabilmektedir. Pulse Dedektörler genellikle 1mx1m , 1.5mx1.5m veya 2mx2m kare şeklindeki arama bobinleri ile kullanılır. Çok güçlü sinyal gönderme yapıları bazı arazilerde toprak yapısına göre arama esnasında yanıltıcı sinyaller alabilir.