3 Temmuz 2011 Pazar

nokta 101 dedektör

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

nokta 101 dedektör NASIL KULLANIRIM

1) DERİNLİK TESTİ

(METAL DEDEKTÖR ALMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKİR)

Herhangi bir metal dedektörün maksimum tespit derinliği havada yapılacak birkaç basit test ile ölçülebilir.

a) Testi yapılacak metal dedektör, metalsiz bir ortamda, ahşap masaya yatırılır.
b) Sıfırlaması yapılır.
c) Yeraltında tespit edilmesi hedeflenen büyüklükteki metal, test edilen metal dedektörün önüne getirilir.
ç) Genellikle testlerde yuvarlak tepsi (halka) şeklindeki büyük bir metal kullanılır.
d) Metal, dedektörün arama başlığının karşısında hareket ettirilir.
e) Cihazın havada bu metale sinyal verdiği mesafe ölçülür.
f) Ölçülen bu mesafe; çok uzun yıllar yeraltında kalarak sıcaklığın, basıncın, nemin etkisiyle fiziksel, kimyasal, biyolojik değişime uğramış gömülü metalin toprak altında tespit edilebileceği maksimum derinliğe yakındır.

Metal dedektörün çok uzun yıllar yeraltında kalmış büyük bir metali tespit edebileceği maksimum derinlik bu test ile görülür.

DİKKAT:

a) Bu test sırasında, metal dedektörü ile hareket ettirilen metal arasında hiçbir madde (içi görünmeyen stand, içi görünmeyen yapay duvar, vb.) olmamasına dikkat edilmelidir.

b) Yukarıda anlatılan hava testi Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'e uygulandığında; maksimum tespit derinliği küçük başlık ile 2-2,5 metre, büyük başlık ile 3 metre civarında olmaktadır. Bu sayısal değerler hava şartlarına göre değişebilir.


2) METAL DEDEKTÖRLERİN TESPİT DERİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Metal dedektörlerin tespit derinlikleri; metalin yeraltında bulunma süresi, toprağın mineral yapısı, metalin yüzey alan genişliği, metalin cinsi, metalin yeraltında duruş şekli, kullanıcı tecrübesi gibi değişken faktörlere bağlıdır.


3) ÇOK ESKİDEN GÖMÜLMÜŞ METALİN TESPİT EDİLEBİLME DERİNLİĞİ

a) Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör ile: Toprak altında en az 100-150 yıl kalarak toprak ile kimyasal, fiziksel, biyolojik etkileşimini tamamlamış büyük bir metalin, uygun toprak şartlarında tespit edilebileceği maksimum derinlik 3 metre civarındadır.

b) Klasik bir metal dedektör ile: Toprak altında en az 100-150 yıl kalarak toprak ile kimyasal, fiziksel, biyolojik etkileşimini tamamlamış büyük bir metalin, uygun toprak şartlarında tespit edilebileceği maksimum derinlik 40-50 cm civarındadır.


4) YENİ GÖMÜLMÜŞ METALİN TESPİT EDİLEBİLME DERİNLİĞİ

Test amacıyla yeni gömülmüş 60 cm x 60 cm x 1 cm boyutlarında bir metal plakanın, profesyonel bir metal dedektör ile uygun toprak şartlarında tespit edilebileceği maksimum derinlik 1-1,5 metre civarındadır. Toprak altında uzun yıllar kalan metal çok daha derinden tespit edilebilecektir.

DİKKAT:

Yeni gömülen metal ile test yapmak yanıltıcı olabilir, çünkü araştırmacılar genellikle çok eski tarihlerde gömülmüş metalleri arar. Kullanıcılar yeni metalleri gömüp test etmek yerine, araştırmalarda buldukları metaller üzerinden performans değerlendirmesi yapmalıdır.5) MINER A-100 PROFESYONEL METAL DEDEKTÖR İLE DUVAR TESTİ

Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör, 60 cm kalınlığındaki beton duvarın arkasından 8,5 cm çapında bilezik şeklindeki metali tespit edebilmektedir. Klasik metal dedektörler, duvarın arkasındaki metal bileziği bu mesafeden tespit edememektedir.6) METAL DEDEKTÖRLERİN ULAŞABİLECEKLERİ DERİNLİĞİN SINIRI

Günümüz metal dedektör teknolojisi dahilinde, hiçbir metal dedektör (profesyonel dahi olsa) 3 metreden daha derine gömülmüş metalleri tespit edememektedir. 3 metreden daha derinde olan metaller, profesyonel metal dedektörlerin tespit kapasitesi dışındadır. 3 metreden daha derinde yapılacak araştırmalarda jeofizik rezistivite cihazı kullanılması önerilir.
METAL DEDEKTÖRLERLE İLGİLİ SORULAR - CEVAPLAR
1) Metal dedektörlerin kullanım alanları nelerdir?
Arkeoloji: Yeraltında, duvar veya kaya arkasında gömülü altın ve benzeri metalleri aramak için. Define aramak için. İnşaat: Asfalt altında kalmış menhol kapağı, ızgara, vana, vb. metallerin tespiti için. Emniyet: Toprak altında, otların ve çalıların arasında kalmış metallerin olay yeri incelemesi sırasında tespiti için. Güvenlik: Toprağa saplanmış fakat patlamamış bombaların (mayın hariç) bulunması, varillerin ve tankların yeraltında tespiti için.

2) Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'de metal ayırım özelliği var mıdır?
Evet, metal ayırım özelliği vardır. Değerli metalleri (altın, gümüş, bakır, alüminyum, bronz, vb.), değersiz metallerden (demir, nikel, kobalt) ses sinyaliyle ve ibre hareketiyle ayırır. Metal ayırımlı işlemde; altın, gümüş, bakır, alüminyum, bronz, vb. metallere ses sinyali verir, ibre hareketiyle değerli olarak gösterir. Demir, nikel, kobalt gibi metallere ses sinyali vermeden, ibre hareketiyle değersiz metal olarak gösterir. İster metal ayırımlı, ister metal ayırımsız kullanılabilir.

3) Profesyonel bir metal dedektörün tespit derinliği en fazla ne kadardır? Yeni gömülen metali profesyonel ve amatör metal dedektörler ne kadar derinden tespit edebilir?
Dünyanın en gelişmiş 2011 model profesyonel metal ayırımlı dedektörlerinde maksimum tespit derinliği, en uygun şartlarda (çok eski yıllarda gömülmüş büyük bir metal için) 3 metredir. Metal dedektörler daha derinde gömülü olan metalleri tespit edemez.
Profesyonel bir metal dedektör, yeni gömülen bir metali (boyutlar: 60 cm x 60 cm x 1 cm)maksimum 1-1,5 metreden tespit edebilir. Çoğu dijital olan amatör metal dedektörlerin tespit derinliği, yeni gömülen bir metal için 30-40 cm civarındadır.

4) Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'ün maksimum tespit derinliği ne kadardır?
Uygun toprak şartlarında, çok uzun yıllar önce gömülmüş, geniş yüzey alanına sahip bir metal için maksimum 3 metredir. Bu sorunun ayrıntılı cevabını, her metal dedektör araştırmacısının bilmesi ve uygulaması gereken testin detayları ile beraber yukarıda bulabilirsiniz.

5) Sadece altına sinyal veren metal dedektör var mıdır?
Bazı dijital metal dedektörler sadece altın aramak üzere ayarlanmaktadır. Fakat bu tür metal dedektörlerin tespit derinlikleri düşüktür ve bu dedektörler; paslı çivi, alüminyum, gazoz kapağı, bakır, vb. metallere de altın sinyali vermektedir. Başka hiçbir metali görmeyip sadece altına sinyal veren profesyonel bir metal dedektör maalesef yoktur. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör, altını diğer tüm değerli metallerle (gümüş, bakır, vb.) beraber tespit eder. Cihazın tarama derinliği birçok dijital metal dedektörden fazladır. Metal dedektörler metalleri iletkenlik ve manyetik özelliklerine göre tespit eder. Profesyonel metal dedektörlerde metal ayırımı değerli (altın, gümüş, bakır, alüminyum, bronz, vb.) ve değersiz (demir, nikel, kobalt, vb.) şeklindedir.

6) Miner A-100 ile metal ayırımlı mı, yoksa metal ayırımsız mı tarama yapmak daha iyi sonuç verir?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör, tüm metalleri ve metal alaşımları tespit eder ve metalleri değerli ya da değersiz olarak ayırır. Metal dedektörler sadece değerli (altın, gümüş, bakır, vb.) metalleri görecek şekilde ayarlanabilir. Metal dedektörlerde metal ayırımı yaptıkça derinlik kaybı olacağından, profesyonel derin aramalarda taramanın önce metal ayırımsız yapılması tavsiye edilir. Metal sinyalinin geldiği noktada cihaz metal ayırımına getirilir ve tespit edilen metalin değerli mi, değersiz mi olduğu anlaşılır.

7) Tespit derinliğini etkileyen faktörler nelerdir?
Metalin yüzey alanı, metalin yeraltında bulunma süresi, metalin yeraltında duruş şekli, toprağın mineral içeriği gibi değişken faktörler tespit derinliğini etkiler. Yüzey alanı geniş olan ve uzun yıllar (en az 100-150 yıl) yeraltında kalmış olan metaller, yeni gömülenlere göre çok daha derinde tespit edilir. Özellikle hematit, manyetit, kil içeriği yüksek topraklarda, tespit derinliğinde düşme olur. Toprağın sıkı ya da gevşek olması ve ortamda sert kayaçların olması da tespit derinliğini etkilemektedir. Oksitlenmiş metallerin tespiti çok daha kolay ve çok daha derinde olmaktadır. Aynı büyüklükte olan iki metal kıyaslandığında, yatay duran dikey durana göre daha derinde tespit edilecektir.

8) Bir metal dedektörün performansını görmek için metal gömüp deneme yapmak doğru mudur? Derinlik garantisi verilir mi? Metal dedektör seçerken nelere dikkat edilir?
Metal; ne kadar uzun süre yeraltında sıcaklık, basınç, nem altında kalırsa o kadar derinde tespit edilir. Özellikle oksitlenmiş metallerin tespiti çok daha derinde olacaktır. Yeni gömülen metallerin tespit edilmesi, yıllarca yeraltında kalmış metallere göre daha zordur. Araştırmacılar yeni gömülen metalleri değil, oksitlenmiş ve uzun yıllar önce gömülmüş metalleri aramaktadır. Bu sebeple yeni gömülen metaller ile derinlik testi yapmak yanıltıcıdır. Metal dedektörlerde performans testi yeni gömülen değil, araştırmalar sırasında bulunan metaller üzerinden yapılmalıdır.
Kullanıcı tecrübe kazandıkça hangi büyüklükteki metali, hangi derinlikten tespit edeceğini kazı yapmadan tahmin edebilecektir. Hiçbir üretici veya satıcı derinlik garantisi veremez. Çünkü derinlik, önceden tahmin edilebilmesi mümkün olmayan birçok değişkene bağlıdır. Derinlik garantisi vermek kullanıcıyı yanıltmak olur.
Onlarca metal gömüp denemeler yapmak zaman kaybıdır. Alıcının, üretici veya satıcıdan derinlik garantisi istemesi hatalıdır. Çünkü üretici veya satıcı; farklı toprak yapılarında, farklı sürelerde yeraltında kalmış, farklı metallere, metal dedektörün ne gibi tepkiler verebileceğini önceden kestiremez. Toprak bir bilinmezdir. Kullanıcı, onlarca kafa karıştırıcı kazma-gömme testi yerine, havada yapacağı birkaç deneyle dedektörün performansını rahatlıkla test ederek fikir edinebilir. Kaliteli ve profesyonel metal dedektörleri teknik detaylarına göre seçmek en doğru yoldur.

9) Metal dedektör hangi büyüklükteki metali ne kadar derinden tespit edebilir?
Topraktaki tespit derinlikleri birçok değişkene bağlı olduğundan, sayısal değer vermek yanıltıcı olur. Kullanıcı, bir adet bozuk paranın veya bileziğin tespit derinliğini ve metal dedektörün en büyük metal için maksimum tespit derinliğini bilirse, büyüklük-derinlik ilişkisini kurabilir. Toprağa değişik büyüklüklerde metal gömüp, onlarca deneme yapmak sadece zaman kaybıdır. Çünkü metal dedektörün verimi farklı bölgelerde, farklı büyüklükte olan ve farklı süreler yeraltında kalmış metaller için değişik olacaktır. Metal dedektörün yeraltına gönderdiği sinyalin gücü derinlik arttıkça azalır. Örneğin 1 metre derindeki metalin tespit edilebilme ihtimali ile, 2 metre derindeki metalin tespit edilebilme ihtimali farklıdır. Oksitlenmiş ve uzun yıllar yeraltında kalmış metaller, metal dedektörü daha belirgin şekilde etkiler. Eski metallerin, metal dedektöre var olandan daha büyükmüş gibi görünecekleri için, tespit edilebilme derinlikleri fazladır. Yukarıdaki derinlik testini (hava testi) yaparak metal dedektörün hangi büyüklükteki metali ne kadar derinden tespit edebileceğini görmek mümkündür.

10) Neden iki arama başlığı kullanıyoruz? Arama başlık çapının tespit derinliğine etkisi nedir?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'de iki adet arama başlığı vardır. Küçük başlığın çapı 25 cm iken, büyük başlığın çapı 33 cm'dir. Küçük başlık küçük-büyük tüm metalleri metal ayırımlı olarak tespit ederken, büyük başlık özellikle büyük ve derindeki metallerin tespitinde kullanılır.

11) Frekans nedir? Uygun frekans hangisidir? Tespit derinliğine etkisi nedir?
Frekans, bir metal dedektörün bir saniyede gönderip aldığı sinyal sayısıdır. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'ün çalışma frekansı 6,99 kHz'dir. Yani saniyede yaklaşık 7.000 adet sinyal alıp gönderir. Metal dedektörlerde frekans ne kadar düşükse, tespit derinliği o kadar yüksektir.

12) Tek tuşla otomatik toprak ayarı nedir?
Metal dedektör veriminin yüksek olabilmesi için toprak ayarının doğru yapılması gerekir. Amatör metal dedektörlerin toprak ayarları çok çabuk bozulur. Bu sebeple amatör cihazlar taş/toprak minerallerine sinyal verir ve tespit derinliklerinde tarama sırasında azalma olur. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'ün tek tuşla otomatik toprak ayarı sayesinde, her seferinde düğmelerle oynayarak toprak ayarının yenilenmesine gerek kalmaz. Sadece tek tuşa basılarak toprak ayarı yenilenir. Bu sayede derinlik kaybı olmadan taramaya devam edilir. Hassasiyet ayarı ve toprak ayarı doğru yapılan bir metal dedektör, taş/toprak içindeki metalik minerallere sinyal vermeden, sadece gömülü metalleri tespit edecektir.

13) Metal dedektör kaç pille çalışır? Ne çeşit pil kullanmalıdır?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör 8 adet 1,5 Volt pille çalışır. Verimin yüksek olması için alkalin pil kullanılması tavsiye edilir. Cihazı şarjlı pil de çalıştırır. Bir adet şarjlı pil 1,2 Volt iken, bir adet alkalin pil 1,5 Volt'tur.
Şarjlı pillerin toplam başlangıç voltajı 9,6 Volt (8 adet x 1,2 Volt) iken, alkalin pillerin toplam başlangıç voltajı 12 Volt (8 adet x 1,5 Volt) olduğundan, daha yüksek verim için alkalin pil kullanılması önerilir.
Arazide kullanıcının yanında yedek pil bulundurması faydalı olacaktır. Kulaklık kullanıldığında pil tüketimi azalacaktır. Pil zayıfladığında dedektörün güç ışığı sönecek, pillerin değiştirilmesi gerektiği anlaşılacaktır. Alkalin piller hemen hemen her markette mevcuttur. Hangi marka olursa olsun, daha yüksek verim için kullanılan pilin alkalin özellikte olması gerekir.
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör 8 adet 1,5 Volt (toplam 12 Volt) kalem pille çalıştırılabilir. Aynı zamanda 8 adet 1,5 Volt büyük pille kullanılabilmesi için özel batarya kutusu mevcuttur. Dedektör, batarya kutusundaki büyük piller ile daha uzun süre çalıştırılır.

14) Metal dedektörler elektromanyetik alan prensibine göre çalışıyor, insan sağlığına zarar verir mi?
Bazı metal dedektörler insan sağlığına zarar verebilecek elektromanyetik alan yaratır. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör, Avrupa Birliği Standartlarına uygun olarak CE EMC elektromanyetik direktiflerine uygun üretilmektedir. İnsan sağlığına zarar vermez.

15) Dijital ve analog metal dedektör arasında ne gibi farklar vardır?
Dijital metal dedektörler daha çok hobiye yönelik iken, analog metal dedektörler özellikle mühendisler (maden, inşaat, jeoloji, jeofizik, vb.), arkeologlar ve araştırmacılar tarafından tercih edilen profesyonel modellerdir. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör; belediyeler, müteahhit firmalar tarafından, yeraltında gömülü olan kapak, boru, ızgara, vb. metallerin bulunmasında da kullanılır. Dedektörün kullanımı çok kolaydır. Cihazı hiç tanımayan bir kişi beş dakikada kullanmayı öğrenir.

16) Türkçe kullanım kılavuzu var mı? Aksesuarlar nelerdir?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör; Türkçe kullanım kılavuzu, batarya kutusu, iki adet arama başlığı ile beraber orjinal kolisinde set halindedir.

17) Metal tespit ettiğinde metal dedektörün tepkisi nedir? Gömülü metalin tam yeri nasıl bulunur?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör, metal tespit ettiğinde sesle ve analog ekranda ibre hareketiyle sinyal verir. Metalin üzerinde olunduğu süre boyunca ses sinyali ve ibre hareketi devam eder. Metalden uzaklaşınca sinyaller kesilir. Bu sayede metalin noktasal tespiti yapılır.

18) Tespit edilen metalin derinliğini nasıl anlayabilirim?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'ün analog ekranındaki ibrenin hemen üstünde sayısal değerler vardır. İbre hareketi sayesinde metalin derinliği hakkında fikir edinilebilir. İbre hareketi zayıf ise metal derindedir, ibre hareketi güçlü ise metal yüzeye yakındır.

19) Tespit edilen metalin değerli olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Yeraltında bir küp altın ve bir küp saf demir olduğunu varsayalım. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör ile metal ayırımsız tarama yapıldığında, dedektör her iki metale de aynı sinyali verecektir. Dedektör metal ayırımlı çalıştırıldığında; saf demire sinyal vermeyip altına sesli sinyal verecek, altını ibre hareketiyle değerli metal olarak gösterecektir.

20) Metal dedektör almak serbest midir? Nasıl kullanılır?
Herhangi bir elektronik ürün (TV, radyo, bilgisayar, vb.) alır gibi metal dedektör alabilirsiniz. İzinsiz kazı yapılmamalıdır. Kazı yapılacak alan cihazla belirlenmeli ve kazı için izin alınmalıdır. Askeri alanlarda ve sit alanlarında araştırma yapılmamalıdır. Geniş bilgi ve yönetmeliği dedektörün Türkçe kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

21) Tünel, mağara, ev içinde duvarların arkasını ve tabanın altını taramak için metal dedektör kullanılır mı?
Tünel, mağara, ev gibi kapalı alanlarda duvarın arkası, betonun içi ve tabanın altını taramak için metal dedektör kullanabilirsiniz. Dedektörün sinyal verdiği noktada metal tespit edilir.

22) Asfalt altında kalmış kapak, ızgara, vb. bulmak için metal dedektör kullanabilir miyiz?
Evet. Belediyeler, telekomünikasyon firmaları, müteahhit firmalar benzer uygulamalarda kullanım kolaylığı ve yüksek performansı sebebiyle Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör'ü tercih etmektedir.

23) Miner Profesyonel Metal Dedektör akarsuyun altında metalleri tespit edebilir mi?
Su birikintisi veya akarsuyun altına gömülmüş olan metalleri, Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör ile tespit edebilirsiniz. Suyun, elektronik devrelere zarar vermeyecek derinlikte olması gerekmektedir.

24) Benzer fiziksel görünüme sahip metal dedektörlerin ve başka marka metal dedektörlerin Miner A-100 ile arasındaki fark nedir?
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör; benzer yapıdaki sıradan metal dedektörlerden farklı olarak, bizim kontrolümüzde, direktiflerimiz doğrultusunda üretilmektedir. Miner A-100 birkaç kez kalite kontrolünden geçirilir.
Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektörü, yerbilimleriyle ilgili birçok uzmanlık gerektiren teknik kriteri dikkate alarak, kendi markamızla ürettiriyoruz. Dedektör, herhangi bir satıcının önerdiği klasik bir metal dedektör değildir. Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör ile başka marka metal dedektörlerin arasındaki farkı hava testleri yaparak görmek mümkündür.

25) Miner A-100 Profesyonel Metal Dedektör toprak altındaki maddeleri % 100 bulur mu? Onlarca metre derini ve yüzlerce metre ileriyi tarayıp gömülü maddeyi bularak ekranda şekliyle gösteren cihaz var mı?
"Bir cihaz var ve yeraltını gösteriyor. Gömülü olan değerli maddeyi ekranda şekliyle görebiliyorsunuz. Toprağı kazıp gömülü maddeyi sanki kendi elinizle koymuş gibi kolayca çıkarıyorsunuz."
Günümüzde hiçbir araştırmacı böyle bir hikayeye inanmamalıdır. Çünkü yeraltı araştırmalarında bu tür bir beklenti hayal kırıklığına sebep olur. Yeraltı araştırmaları çaba gerektirir. Bilinçli kişilerin amacına ulaşabilme ihtimali (tesadüfler dışında) diğer kişilerden daha yüksektir.
Onlarca metre derini ve yüzlerce metre ileriyi tarayıp, gömülü maddeyi bularak anında sinyal veren, ekranda şekliyle gösteren cihaz henüz üretilmiş değil. Yeraltı araştırmaları bu kadar kolay olsaydı ve böyle bir cihaz üretilseydi, herhalde sahibi bu çok işlevli cihazı satmak istemezdi...Böyle bir durumda da, yeraltında araştıracak ne bir gömülü madde, ne de bir maden kalırdı.
Hava homojendir ve radarlar çok yüksek verimlilikle kilometrelerce ötedeki farklılıkları tespit eder. Deniz suyu homojendir ve sonarlar çok yüksek verimlilikle suyun yüzlerce metre derinlerindeki farklılıkları tespit eder. Ancak toprak homojen olmadığından, günümüz teknolojisinde jeolojik ve arkeolojik yeraltı araştırma cihazlarından % 100 net sonuç almak zordur.
Cihaz mümkün olan en güvenilir sonuçları vererek kullanıcıyı doğruya yönlendirir. Araştırmacı cihazı dikkatle kullanılmalı, mantığının da yardımıyla sonuca varmalıdır.

26) Birçok farklı marka, model metal dedektör içinden hangisini seçmemizi önerirsiniz?
Bir metal dedektör seçerken, yukarıda anlatılan hava testini mutlaka yapınız, oradaki bilgiyi dikkatle inceleyiniz. Ürünün fiyat/performans oranına çok dikkat ediniz. Yerbilimleri konusunda uzman olan güvenilir firmalardan alım yapınız.
Çünkü ürün ne olursa olsun, marka ne olursa olsun, ürün nerede üretilmiş olursa olsun, satıcı firmadır size teknik konularda destek verebilecek olan. Satıcı firmanın uzmanlığı ve güvenilirliği çok önemlidir. Dostluğunuzu devam ettirebileceğiniz, bilgi ihtiyacınız olduğunda istediğiniz zaman tereddüt etmeden arayabileceğiniz firmaları seçiniz.