3 Temmuz 2011 Pazar

Türkiyede Eski Altın Maden Ocaklari Nerelerdedir?

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Türkiyede Eski Altın Maden Ocaklari Nerelerdedir?

Anadolu'da Altın Maden Ocakları
1. Çorum Alacahöyük'te M.Ö. 2500'lü yıllardan kalma Altından yapılmış madeni eşyalar bulunmaktadır.

2. Çanakkale'de bulunan Asytra madeni ilk olarak Troyalılar tarafından işletilmiş, daha sonra Roma ve Bizans döneminde de işletilmeye devam edilmiştir. Ülkemizde en son işletilen madendir. (1. Dünya Savaşı)

3. Çanakkale Şahinli madeni oldukça zenginmiş ve uzun süre işletilmiştir.

4. Bilecek Söğüt ilçesinde Korudanlık madeni vardır.

5. Balıkesir Beyköy madeni Anadolu'daki en eski madenlerden biridir.

6. Manisa yakınlarındaki Sart madeni Lidya Kralı Kroisos'un ünlü hazinesinin kaynağı olmakla birlikte tarih öncesi dönemlerden Roma dönemine kadar işletilmiş zengin bir madenmiş.

7. Balıkesir Havran yakınlarındaki Küçükdere madeni yine çok eski bir tarihe sahiptir.

8. Bergama Ovacık'taki maden ise sanıldığı gibi yeni bir maden değil, tarihi eski bir madendir