3 Temmuz 2011 Pazar

mezar hediyeleri

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

mezar hediyeleri
Resmin orijinal boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın.orjinal değeri 550 x 413 boyutu 84 KB.
________________
bu mezar Hanyangling mezar.. İmparator Jingdi ve imparatoriçe ortak mezarıdır. Çin'in en büyük yeraltı müzesi. Ayrıca, mezar modern teknoloji, eski medeniyet, eski kültür ve bahçe sanatı bir araya getiriyor. Kazı 30 yıl sonra, Hanyangling mezar özellikle İmparator ve İmparatoriçe 'mezarlık, güney ve kuzey mezar çukurları, ritüel yapı ve suçlu mezarlıklar oluşan olduğunu göstermektedir.


.