3 Temmuz 2011 Pazar

Sahte Sikke Nasıl Anlaşılır?

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn


Sahte  Sikke  Nasıl Anlaşılır?

Hakiki sikke üzerindeki patin, asit limon alkol ve sirke gibi maddelerle çıkarılabilir, sahte sirke üzerindeki patin ıslak bezle çok kolay temizlenir, bu yol pratik ve kolaydır. Hakiki sikkeler üzerinden bulunan patinler yosun yeşili,duman rengindedir, sahte sikkelerde bu olay olmaz. Hakiki sikke avuç içinde kayar sahtesi yapışır yada kaymaz.
Sahte sikkeler aşağıdaki unsurlarla karşılaştırılarak da anlaşılmaktadır
1- Ağırlık ve çapları arasında uyumsuzluk olanlar

2- Alışımın sesi (madenin tın sesi)

3- Yazılardaki harf hatası (Antik  Dönem  alfabesinden  olmayan  harfler)

4- Pres artığı (Antik dönemde  kullanılan  sikkelerde,pers atığı olmaz,figürler  hafif silik olur)

5- Döküm kalitesi ( Antik dönem  maden,dökümü ile  günümüz  dökümleri arasından  fark  vardır, sikkenin  üzerinden  büyüteçle  siyah  benek noktalar  olmalıdır)

6- Harfler üzerinde ki silikler. (Hafif silik yada  büyüteçle  okunacak  kadar  silik olur)

7-Gerçek olmayan kaplamalar ( Sikkelerin  kalıpları  elle  yapılırken  çizik  izleri kalırdı, kaplamalarda  ise  bu çizikler  olmaz, büyüteçle  gözükür)

8- Sonrada kazandırılmış sahte patin yapısı ( Patin : maddenin  toprak  içinde  kalma  sonucu kazandığı  oksitlenme, Bu oksitlenme  günümüzde  sahta  olarak  yapılmaktadır. Çelik  bıçak  ucu  ile kontrol edilir, sökülüyorsa  sahtedir,sökülmüyorsa diğer  unsurları da  tamamlıyorsa  sahte  değildir.

9- Üzerindeki resimlerin tarih ile alakasının bulunmaması ( Sikkelerin  üzerindeki figürlerin, yazıların  tarihlerin  bir  bütün  olması lazım,alakalı olması  lazım)

10- Alışımın renk farklılığı.

11-  Önemli tespiti,elinize  bir  yeni 1 Lira alın  bir tanede  sikkeyi aynı anda  sert  zemin  üzerine  bırakın ses  yanı tın  farkı  sikkenin sahte  olup olmadığını açığa çıka