23 Mayıs 2011 Pazartesi

Tümülüs Kazıları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

 

YASAL OLARAK YAPILICAK TÜMÜLÜS KAZILARINDA YAPILMASI GEREKENLER

ANADOLU PİRAMİTLERİ : Tümülüsler...

Bu tip yapılar kral,prens,prensesve yerel beyler (tekfurlar) gibi soylu sınıfına mensup kimseler için inşa edilmiş görkemli yapılardır.

     Yüzlerce insanın günlerce çalışması sonucunda inşa edilen yer yer yükseklikleri 50 metreyi aşan bu yapılar, bilimsel yöntemler uygulanmadan kazılmaları hem zor hemde çok yanlıştır. Bu yapılar içinde mezarlar 2 şekilde olabilmektedir. bazılarında mezar ağaç yada taşlarla oluşturulan oda içinde olur. Bazıları ise ana kayaya yapılmış odalar içinde olabilmektedir. armağan bakımında çok zengindirler. Ancak definecinin umduğu gibi cil cil altın çıkmayabilir.
Bu yapıların en önemli özelliklerinden biri; soyunlara karşı alınmış tedbirlerdir. mezar odası yapıldıktan sonra üs tabaklar hep soyunlara karşı korumak amacı ile inşa edilmiştir. Bu nedenle bu yapılara tepe noktasından girmek en büyük hata olur, çünkü boyları yer yer 50 metreyi aşan bu tümülüslerde tepe girdiğinizde hiçbir başrı şansınız olmayacaktır. 50 yada 10 yada 5 metre gibi bir derinlikte yukarıya doğru kaya parçalarını taşımak, toprağı taşımak yorucu zaman alıcı ve işçilik bakımından zarar vericidir.

    Mezar odaları tümülüsün tam orta merkezinde tabanda bulunur. Bunun için mezara ulaşmak için geliştirilen ve aşağıda anlattığımız yöntemleri kullanmak fayda sağlayıcı ve başarı için şarttır.

     Boyları alçak ve geniş olan tümülüsleri kazmak için; önce bu tümülüslerin çapı bulunur. daha sonra tepe noktası tespit edilir, tepe noktasına bir kazık çakılarak yapı 4 eşit parçaya bölünür , bölmeler ip çekilmek suretiyle yapılmalıdır. kazılması uygun olan dilim seçilir, yapının tam eteğinde başlanarak kazılır ve merkeze doğru mezar odası çıkana kadar kazıya devam edilir. Bu esnadan mezara denk gelinmez ise çaprazdaki dilim çeşilir ve mezar odası bulunana kada r kazıya devam edilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi,     Boyu yüksek olan tümülüsleri kazmak pek kolay iş değildir. Zaman para ve işçiliği çok olan bir çalışmadır, biz en ekonomik olan 2 yöntemi anlatacağız. Eğer xxxxx varsa ozaman işimiz biraz daha da kolaylaşır. Bu tümülüs taranır tespit edilir ve o nokta işaretlenir, tümülüsün en uygun yönünden önce genişleyen sonra daraln tipde 2,3 metre genişliğinden 170 CM boyunda tünel kazılarak mezar odasına gidilmeye çalışılır. Eğer elimizdE radar cihazı yoksa o zaman tümülüsün uygun yönünden turarak önce daralan mrekez yaklaştıkça dahada genişleyen 150 veya 170 cm yüksekliğinden bir tünel açılarak mezar odasına ulaşılmaya çalışılmalıdır. aşağıdaki resimde görüldüğü gibi.