26 Mart 2011 Cumartesi

ALTIN SİKKE/TARİH

Define,definecilik,define işaretleri,define arama yolları,gizli defineleri arama,cinler büyü tılsım,define arama çubukları, ,gizemli defineleri çıkartma,define nasıl aranır hepsi burada.

Altın Sikke (TARİH)Orta Asya’da yapılan kazılarda Göktürkler’e ait sikkeler bulundu. Sikkelerdeki ay-yıldız motofiAltın Sikke (TARİH) Türkler’in ay yıldızı İslamiyetten önce de kullandığının en somut kanıtı olarak gösteriliyor.

Arkeologlar tarafından KırgızistanAltın Sikke (TARİH) Özbekistan ve Tacikistan’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan toplam 104 sikkeAltın Sikke (TARİH) ilk olarak geçen yıl Kırgızistan’da yapılan uluslararası bir konferansta kamuoyuna duyuruldu.

Altıncı ve yedinci yüzyılda basıldığı tahmin edilen ay yıldız motifli sikkelerinAltın Sikke (TARİH) Türk tarihindeki en eski paralar olduğu bildirildi.

Sikkelerdeki ay yıldız motifleri iseAltın Sikke (TARİH) Türkler’in ay yıldızı İslamiyetten önce de kullandığının somut kanıtı olarak gösteriliyor.

9 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Yavuz Daloğlu şunları söyledi:
“Bunlar Türk tarihi açısından ilk paralar ve bu paraların bizim tarihimiz açısından çok önemli bir özelliği olduğu gibi bizim uygarlık tarihimiz açısından çok önemli özellikleri var. Nedeni de Türkler’in gelişmiş bir uygarlıkları olduğunuAltın Sikke (TARİH) Türkler’in devletlerinin her türlü gereklerini yerine getiren unsurları içerdiğini görüyoruz.
Orkun Anıtlarından Sonra En Önemli Keşif


Eski Türk devletlerinde kağanlığın (sonrakilerde hükümdârlığın) sembolü “tuğ” (bayrakAltın Sikke (TARİH) sancak ve davul) ve “sikke”dir. Sikke ekonomikAltın Sikke (TARİH) tuğ da siyasi bağımsızlığın göstergesi olan bayrağı ve bağımsızlık marşını (millî marşı) temsil etmektedir. Gök-Türkler tuğ’u ve sikke’siyleAltın Sikke (TARİH) bir başka söyleyişleAltın Sikke (TARİH) bayrağıAltın Sikke (TARİH) marşı ve parası ile bağımsızAltın Sikke (TARİH) başı dik bir devlet kurmuş ve büyük bir uygarlık oluşturmuştur.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nce 4-6 Ekim 2004 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenen II. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi’ne Türkiye adına gittim ve kongrede bir bildiri sundum.
Bişkek’te geçirdiğim günler oldukça yoğun geçti. Bir yandan akademisyen olarak II. Türk Uygarlığı Kongresi’ni ve kongre programındaki bütün etkinlikleri hiç sektirmeden izledimAltın Sikke (TARİH) “Atatürk ve Türk Uygarlığı” başlıklı bir bildiri sundum ve oturum aralarında çok değerli meslektaşlarla tanışma ve sohbet olanağı buldum. Diğer yandan da Kırgızistan ve Bişkek’teki tarihi yerleri (BalasagunAltın Sikke (TARİH) Issık GölAltın Sikke (TARİH) Alato dağları)Altın Sikke (TARİH) müzeleri (başta Devlet Tarih Müzesi ile Devlet Resim Galerisi) gezdim ve çok sayıda fotoğraf çektim. Ayrıca Kırgız Filarmoni Orkestrası’nın bir dinletisiyleAltın Sikke (TARİH) Kırgız Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği bir ulusal Kırgız operasını (Ay Çürek=Ay Yüzlü) seyrettim.
II. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi’ne Kırgızistan dışından katılan bütün TürkologlarAltın Sikke (TARİH) hepimiz Issık Göl Oteli’nde kaldık ve meslektaşlarımızla her gece koyu sohbetler yapıp Türk tarihiniAltın Sikke (TARİH) uygarlığını irdeledikAltın Sikke (TARİH) tartıştık.
GÖK-TÜRK SİKKELERİ İLE TANIŞMA


Türk Uygarlığı Kongresi’nin ikinci akşamıydı. Otelde Özbek tarihçi Dr. Gaybullah Babayar ile sohbet ediyordum. Bu sırada Dr. Babayar çantasından bazı notlar ve fotoğraflar çıkarıp göstermeye başladı. O anda gözbebeklerimin büyüdüğünü hissettim. Fotoğraflarda Büyük Türk İmparatorluğu kurmuş Gök-TürklerinAltın Sikke (TARİH) Gök-Türk kağanlarının darp ettirdiği sikkeler vardı karşımda. BizansAltın Sikke (TARİH) SelçukluAltın Sikke (TARİH) Osmanlı sikkelerini biliyordumAltın Sikke (TARİH) ama Gök-Türk kağanlarının sikke darb ettirdiklerini o ana dek hiç duymamış ve hiçbir yerde de okumamıştım. Fotoğrafları tek tek ve hayranlıkla incelediğimdeAltın Sikke (TARİH) sikkelerden birinin üstünde ortada kağan kabartması ve kenarlarda üç tane ay-yıldızı görünce o anda ne kerte önemli bir olayla karşılaştığımıAltın Sikke (TARİH) bunun ne kerte önemli toplumsalAltın Sikke (TARİH) tarihselAltın Sikke (TARİH) iktisadi ve siyasi bir olay olduğunu düşündüm. Bu konuyu mutlaka Türkiye’ye taşımalıydım. Çünkü buAltın Sikke (TARİH) tarihi altüst edecek önemde bir buluştu. Dr. Babayar’a o anda bütün bu fotoğraflardan bir kopya istediğimi ve konuyla ilgili bir yazı hazırlamasını rica ettim. Sağ olsun! Bu cin gibi gençAltın Sikke (TARİH) kanı kaynayan Özbek Türkü değerli tarihçi de seve seve bu ricâmı yerine getirdi ve Gök-Türk sikkeleriyle ilgili yazısını bana ulaştırdı.
GÖK-TÜRKLERİN UYGARLIK BİRİKİMİ


Bir uygarlığın gelişmişlik düzeyiniAltın Sikke (TARİH) o uygarlığı oluşturan toplumun üretim ve paylaşım biçimi ile ona bağlı toplumsal kurumlar: dilAltın Sikke (TARİH) aileAltın Sikke (TARİH) geleneklerAltın Sikke (TARİH) dinAltın Sikke (TARİH) hukukAltın Sikke (TARİH) askerlikAltın Sikke (TARİH) sanatAltın Sikke (TARİH) vb. belirler. Bütün bu unsurlar yüzyıllar içerisinde şekillenir ve kimlik kazanır. AyrıcaAltın Sikke (TARİH) bir toplum ya da bir ulusunAltın Sikke (TARİH) uygarlığa eriştiği veya uygarlığı yaşattığını belirten başlıca unsurlardan biri deAltın Sikke (TARİH) onların dünya tarihinde tuttuğu yer ve çeşitli halkların kültürüne kattığı etkilerdir.
“PekiAltın Sikke (TARİH) Türk toplulukları tarih boyunca bir uygarlık yaratabilmişler mi? Kesin olarak ilk Türk uygarlığı denebilecek bir uygarlık var mı? Varsa ne zamanAltın Sikke (TARİH) nerede ortaya çıkmıştı ve nasıl örnekleri var ve insanlığa ne gibi etkide bulunmuş?” sorularını cevaplamak gerekir.
İKİ BÜYÜK TÜRK DEVRİMİ


Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nce 4-6 Ekim 2004’te yapılan “II. Türk Uygarlığı Kongresi”nde “Atatürk ve Türk Uygarlığı” başlıklı bir bildiri sunmuştum. Bildirimde dünya uygarlığı içinde Türklerin yerini belirlerken çok önemli gördüğüm iki konuyu vurgulamıştım. Özetle: birincisiAltın Sikke (TARİH) Türk adı tarihte ilk kez bir devrimle; Türk kavramıAltın Sikke (TARİH) Türkçe konuşan Orta Asya kavimlerinin diğer kavimleri de yönetimlerine alarak devletleşme sürecindeAltın Sikke (TARİH) dolayısıyla hukuka ve siyasal kurumlara kavuştukları aşamada ortaya çıkmıştı. BayrağıylaAltın Sikke (TARİH) hukukuylaAltın Sikke (TARİH) askeri gücüyleAltın Sikke (TARİH) devlet hiyerarşisiyleAltın Sikke (TARİH) paranın geçerli olduğu ticaret yaşamıylaAltın Sikke (TARİH) iktisadi yapısıylaAltın Sikke (TARİH) maliyesiyleAltın Sikke (TARİH) kısacası bugün devlet dediğimiz örgütlenmeyi başaran Gök-Türkler tarihte ilk kez Türk adı taşıyan bir devlet kurarak devrim yapmıştı. İkinci olarak iseAltın Sikke (TARİH) Türk adı tarihin gündemine gene bir devrimle geldi. Gök-Türklerle birlikte siyasal bağı ifade eden bir içerikle tarih sahnesine çıkan Türk adınınAltın Sikke (TARİH) bu kez Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla yeniden tarihsel kökenindeki anlamını öne çıkaran bir içerik kazanması çok anlamlıdır. İşte bu iki devrimAltın Sikke (TARİH) Türklerin dünya uygarlığı içindeki yerini belirler. Kırgızistan’da sunduğum bildirideAltın Sikke (TARİH) XX. yüzyılın başında emperyalizme ve feodalizme karşı verilen ve kazanılan savaştaAltın Sikke (TARİH) bir başka söyleyişle ikinci büyük Türk devrimiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedefini incelemiş ve yorumlamıştım. Bu yazımda daAltın Sikke (TARİH) birinci büyük Türk devrimini gerçekleştiren Gök-Türklerin dünya uygarlığı içindeki yerini ve bu uygarlıkla ilgili bilimsel çalışmaları sergilemeye çalıştım.
Günümüzde hem BatıAltın Sikke (TARİH) hem de Doğu’daki tarihçilerin çeşitli yöndeki araştırmaları sayesinde İranAltın Sikke (TARİH) ÇinAltın Sikke (TARİH) HintAltın Sikke (TARİH) YunanAltın Sikke (TARİH) Bizans ve Arap Müslüman uygarlıkları ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan ve hattâ bunların merkezinde yer alan Türk uygarlığının temel unsurlarının geniş Orta Asya topraklarında ortaya çıktığı ve şekillendiği bir gerçektir.

İLK BÜYÜK TÜRK UYGARLIĞITürkoloji alanında tanınmış bilginlerin vardıkları sonuca göreAltın Sikke (TARİH) Türk uygarlığının ilk belirtisi zaman bakımından Orta Asya tarihi sahnesine Gök-Türk Devleti’nin çıkmasıyla meydana gelmiştir. GerçiAltın Sikke (TARİH) milâttan önceki binyılın son çeyreğinde Hun Konfederasyonu’nun vücuda gelmesinden Gök-Türk Devleti’ne dek geçen zaman içinde Avrupa HunlarıAltın Sikke (TARİH) Akhunlar (Eftalitler) gibi Türk konfederasyonları ortaya çıkmış olsa bile onlardan günümüze tam anlamda bir uygarlık mirâsı ulaşmamıştır.


Bugün bazılarının Gök-Türk Kağanlığı veya Gök-Türk Devleti diye adlandırdığıAltın Sikke (TARİH) gerçekte bir imparatorluk kuran Gök-Türkler kuvvetli olduğu dönemlerde doğuda KoreAltın Sikke (TARİH) güneyde Çin ve TibetAltın Sikke (TARİH) güney-batıda Hindistan ve İranAltın Sikke (TARİH) batıda ise Bizans ve Doğu Avrupa ile sınır komşusu olmuştur. Gök-Türkler kendine özgü yönetimleriAltın Sikke (TARİH) toplumsal-kültürel yaşamlarıAltın Sikke (TARİH) yazıtları ve başka değerlere sahip olmakla beraber adını saydığımız komşu toplulukların kültür ve uygarlıklarıyla sıkı temaslar kurmuş ve onlar aracılığıyla kendi uygarlığının yükselmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca Gök-Türkler söz konusu bölgelerin hem iktisadiAltın Sikke (TARİH) hem de kültürel yönlerden gelişmesinde öncülük yapmıştır. YaniAltın Sikke (TARİH) birbirlerinden epey uzak mesafede yar alan Batı ve Doğu ülkelerinin değerleri (kültürleri) onların komşusu olan Gök-Türkler yoluyla tanışmış ve etkileşmiştir. Bazı bilginlere göre SasanlıAltın Sikke (TARİH) BizansAltın Sikke (TARİH) Tang (Çin) gibi o dönemin en büyük dünya imparatorluklarıAltın Sikke (TARİH) Gök-Türk İmparatorluğu var oldukça yükselmişAltın Sikke (TARİH) onun zayıflamasıyla da çökmeye başlamıştır kiAltın Sikke (TARİH) bunun nedeni de Gök-Türklerin kontrolündeki bu büyük coğrafyadaAltın Sikke (TARİH) güvenle yaptıkları ve yaptırdıkları ticaretin duraklaması olmuştur.


Gök-Türk Devleti’nin kurulması hemen-hemen tüm Türk ve Orta Asya bodunlarının bir araya getirilmesi yanındaAltın Sikke (TARİH) Türk uygarlığını oluşturan unsurların o dönemin anayasası diyebileceğimiz Türk TöresiAltın Sikke (TARİH) Eski Türk-Runik yazılarına dayanan ortak edebi dilAltın Sikke (TARİH) bölgesel yönetim merkezlerinin yanı sıra zanaat ve ticaretin var olduğu yerleşik tarım ve şehir kültürüAltın Sikke (TARİH) bütün Türklerin ortak mânevî kültürünün temelini oluşturan ve aynı zamanda ortak dini olan Gök-Tanrıcılığın gelişiminde de önemli rol oynamıştır. Ayrıca kağanlıkta biçimlendirilen verâset yönetim sistemiAltın Sikke (TARİH) kendi döneminin en etkin askeri-siyasi yönetim sistemlerinden biriydi. İşte bu yönetim sistemi sayesindeAltın Sikke (TARİH) devletin iç güvenliğinin yanı sıra yeni toprakların fethedilmesi ve ele geçirilmesi de sağlanırdı. Böylece Türk halklarıAltın Sikke (TARİH) kendi tarihinin gelişim zirvesinde yeni kuvvetli bir askeri-siyasi örgütün yanı sıra ÇinAltın Sikke (TARİH) HintAltın Sikke (TARİH) İran (SogdAltın Sikke (TARİH) ToharAltın Sikke (TARİH) Pers) ve Bizans uygarlıklarının en güzel taraflarını benimseyen örnek bir uygarlığı meydana getirmiştir. Bu uygarlık sonuçtaAltın Sikke (TARİH) doğuda Büyük Okyanus’tanAltın Sikke (TARİH) batıda Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan Avrasya’nın uçsuz bucaksız topraklarını yurt kılan tüm Türk boyları ve halklarının kültürel kimliğinin başlıca işareti olmuştur.

İlk Türk uygarlığını oluşturan Gök-Türk İmparatorluğu tarihimizin en parlak dönemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. AncakAltın Sikke (TARİH) yaklaşık son 150 yıldır bilim insanları tarafından araştırılmakta olan Gök-Türk İmparatorluğu tarihi şimdiye dek tüm yönleriyle aydınlatılmamıştır. FransızAltın Sikke (TARİH) Çin bilimcileri ve tarihçileri S. Julien (1864Altın Sikke (TARİH) 1877)Altın Sikke (TARİH) E. Chavannes (1903)Altın Sikke (TARİH) R. Grousset (1949)Altın Sikke (TARİH) Çinli Liu Mau*tsai (1958)Altın Sikke (TARİH) Rus bilginleri A. Bernştam (1946)Altın Sikke (TARİH) S. Klyaştorniy (1964)Altın Sikke (TARİH) L. Gumilev (1967)Altın Sikke (TARİH) Macar J. Harmatta (1996) ve daha pek çok bilim insanı Gök-Türkler üzerine araştırma yapmıştır.
Gök-Türklerin tarihiyle ilgili araştırmaların en çok sürdürüldüğü Türkiye’de de A. N. Kurat (1952)Altın Sikke (TARİH) B. Ögel (1945Altın Sikke (TARİH) 1957)Altın Sikke (TARİH) A. Taşağıl (1995Altın Sikke (TARİH) 1999Altın Sikke (TARİH) 2004)Altın Sikke (TARİH) S. Gömeç (1997) gibi tarihçiler çalışmalarıyla Kağanlık tarihini önemli ölçüde aydınlatmıştır