26 Mart 2011 Cumartesi

DEFİNE ŞARETLERİ


Gömü altında (işareti kırma koru)

Gömü tümsek içimde

Mezar tuzaklı

Birden fazla sulu tuzaklar

Gömü su kaynağının içinde

Su Tuzağı

Karşısındaki yığma tepeye odaklan

Burada su kanalı geçer

Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş [/][] yöne doğru araştırma yap[/]


Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş
Gömü kapalı oda içinde kayanın altına bak(işareti koru ve kırma)

Su damlacıklarının düştüğü yerde araştırma yap

Sol tarafa bak

Sağ tarafa bak

Sağa doğru araştırma yap

Gömü kayanın altında (işareti koru ,kırma )

Gömü mağara içinde

Ayın battığı tepeye git ve o tepe üstünde araştırma yap

Ay doğduğunda ay ışıklarının gölge ettiği alan içinde araştırma yap

Alt Tarafa bak

Üst tarafa bak

Gömü bu noktada tam altında araştırma yapılacak ( İşareti koruyunuz, kırmayınız)

Tuzak işareti

Dikkat burada kum tuzağı var
Gömü karşısında yağmur yağdığı zaman yağmur sularının vurmadığı kuytu bir yer aranmalı
Tuzak var dikkatli ol

Statüsü yüksek olan gömüdür, çevresinde araştırma yap. önce sağ tarafa bak

Birinci statüye ait gömüdür diğer parçasını bul, ve o parçanın bulunduğu kayanın altında araştırma yap

Gömü vadinin tam ortasında

Dikkat tehlike var,

Gömü yakınlardaki mağara içinde

Dikkat burada zincirleme tuzaklar var

Burada sürekli gölge oan ve güneş ışıklarının erişemediği noktayı tespit et ve o alan üstüne yoğunlaş.

Burada doğu yönüne doğru bakacaksın güneşin doğduğu tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın

Burada batı yönüne doğru bakacaksın güneşin battığı tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın

Burada kapak var, çevirerek aç demek istiyor. yakın mesafe içinde araştırma yapılacak muş ucunun konulabilecek kadar bir delik aranacak, bu deliğe murcu koy sağdan sola doğru çevirmeye çalış

Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklan. Olay şöyle kapalı bir yer yada kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda(yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak

Mezar Giriş Yeri

Ok ucunun baktığı yönde araştırma yap